maandag 8 oktober 2012

Darwinistische Omroep

Nu ik toch bezig ben ook nog maar even een artikeltje over de EO met haar uitzending “Door de wereld”. Ik stelde in mijn vorige bijdrage dat de uitzending van de EO schandalig is. Hierbij een nadere uitleg.

Het is onbegrijpelijk dat de EO Wim Berkelaar als vaste historicus uitgekozen heeft. Wim Berkelaar is een rasechte darwinist die in een uitzending enige tijd geleden zei: “Jij en ik zijn ook apen, maar we proberen als beschaafde apen te opereren.” We zijn getemde apen die, volgens de theorieen van Freud, hun apendriften moeten leren beheersen en onderdrukken. Dankzij de politiestaat zouden wij nu veiliger leven, daarom verheerlijkt hij de taser die de politie tegenwoordig gebruikt. De mens is slecht, de staat is goed.

Voor apen en evolutionisten, zoals deze Wim, geldt het “Survival of the fittest principe”, de sterkste wint, maar wij christenen moeten toch beter weten. Wij zijn geen veredelde apen, maar mensen die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. De evolutietheorie gaat er vanuit dat we evolueren, we gaan steeds meer vooruit. Zo zegt Wim Berkelaar ook in deze uitzending dat we nu toch veel fatsoenlijker en beschaafder zijn dan toentertijd. Historisch gezien slaat dit nergens op. In geen tijd is het fatsoen zo ver te zoeken geweest als in de afgelopen honderd jaar. Mag ik even herinneren aan: Hitler (10 miljoen doden, waarvan vele in concentratiekampen op de meest gruwelijke manier werden gemarteld), Mao Zedong (70 Miljoen doden), Stalin (20 miljoen doden, de wreedheden van deze Stalin zijn onbeschrijfelijk), Pol Pot (1,5 tot 2 miljoen mensen, een vijfde van de bevolking!). En wat te denken van de miljoenen abortusslachtoffer, onschuldige kinderen die door de instrumenten van aborteurs aan stukken gescheurd worden. En waar is de beschaving bij bankiers die zich over de rug van werknemers excessief verrijken. Wat is beschaafder, een man tot man riddergevecht of een bommenwerper die vanuit veilige hoogte bommen uitstrooit over de burgerbevolking? (Dresden, Londen, en recent Servië,…) Wat is er zo beschaafd aan een verjaardagsfeestje in Haren? Hoe beschaafd kun je het noemen dat machtige multinationals zoals Ikea, Mac Donalds en Ahold kleine boeren en andere bedrijven uitknijpen tot ze geen droog brood meer kunnen verdienen. En meneer Berkelaar kan zich lekker vrolijk maken over die donkere Middeleeuwen en die walgelijke christenen die zoveel mensen gemarteld hebben. Met feiten hebben de uitspraken van hem niets uit te staan. Het is gewoonweg lachwekkend, bij de inquisitie hebben we het over een paar duizend doden. In onze moderne tijd loopt hebben we het in een veel kortere periode over meer dan 100 miljoen doden.

Hij plaatst de inquisitie ook helemaal niet in het kader van die tijd. Het mag nu zo zijn dat mensen niets meer geven om hun ziel en de waarde ervan niet inzien, daardoor snapt Wimpie ook niets van de inquisitie. Maar het doel van de inquisitie was enerzijds om te voorkomen dat de ketterijen verspreid zouden worden en dat daardoor nog veel meer mensen voor eeuwig verloren zouden gaan. Anderzijds was het doel om die ketter tot inkeer te brengen, opdat zijn ziel gered zou worden. Dat is nu wel anders, het ergste wat je kan gebeuren is dat je lichaam gedood wordt, de ziel is van ondergeschikt belang. Nu vinden we een moordenaar de ergste zondaar, toen was het veel erger wanneer je iemands ziel dood, waardoor hij met lichaam en ziel verloren gaat en voor eeuwig in de hel brandt.

Het erge is nu dat de EO de vooroordelen van mensen bevestigt en verder versterkt. De boodschap is eigenlijk: je moet je kapot schamen dat je christen bent, omdat je voorouders zulke walgelijke mensen zijn geweest die geen beschaving kenden en in ieder geval niet zo beschaafd waren als wij nu zijn. En als betoon van je berouw en schaamte moet je nu maar tolerant worden en het geloof in één waarheid loslaten en alle kerken over één kam scheren. Maar Darwinsten zijn met hun ideeën mede schuldig aan het morele vervang van deze tijd (denk aan de Darwinistische ideeën van Hitler en de huidige euthanasie lobby), en christenen zouden wijzer moeten zijn en dat soort mensen niet als deskundige aan het woord moeten laten. Dat soort volk komt sowieso al genoeg aan het woord. Als christenen kunnen we trots zijn op onze historie en op de cultuur die eruit voortgekomen is, al is het natuurlijk niet zo dat die vlekkeloos is. Het is ontegenzeggelijk waar dat er bij kruistochten, ten tijde van de Inquisitie etc. grove fouten gemaakt zijn. Maar die zonden vallen volledig in het niet vergeleken bij de zonden van onze tijd.

Misschien moeten we de EO omdopen tot de DO. De Darwinistische Omroep, ik meen dat Knevel ook al om is en zijn creationisme achter zich gelaten heeft.

Geen opmerkingen: