maandag 12 november 2012

Bisschop de Korte staat boven de wet

In het novembernummer van het Martinus magazine zegt bisschop de Korte: “Het weigeren van de communie aan een protestant zou ik niet zo gauw doen”, het Katholiek Nieuwsblad attendeerde mij hierop. Kardinaal Simonis is een voorbeeld voor bisschop de Korte, toen er een protestant naar kardinaal Simonis toekwam om de communie te ontvangen handelde de hij als volgt: “Hij gaf hem de communie, maar na de Mis ging hij in gesprek met die persoon. Hij legde hem uit dat protestanten niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk leven en daarom moeten afzien van het communiceren.” Kan allemaal waar zijn, maar het mag niet! Het katholieke wetboek zegt heel duidelijk dat katholieke priesters de communie niet mogen geven aan protestanten, behalve in situaties van doodsgevaar of andere zeer ernstige situaties (can. 844 § 1). Van een dergelijke ernstige noodsituatie is in het voorbeeld van de bisschop geen sprake. Ook bisschoppen staan niet boven de wet en moeten die gewoon gehoorzamen. Maar bisschop de Korte denkt daar blijkbaar anders over.