woensdag 4 mei 2016

Paus Franciscus belt koning Hendrik VIII

(dit is een fictief telefoongesprek tussen paus Franciscus en koning hendrik VIII. Dat mag respectloos lijken maar in werkelijkheid en is het heel ernstig. De zalige Jacopone van Todi en Dante Alighieri veroorloofden zich tegenover Paus Bonifacius VIII, de heilige Catharina van Siena tegenover paus Gregorius XI en Erasmus van Rotterdam tegenover paus Julius II heel andere vrijheden zodat dat dit voor de katholieken van hun tijd een schandaal was.)

Hendrik VIII: Hallo, heiligheid, ik ben het, Hendrik

Paus Franciscus: Hendrik wie?

Hendrik VIII: Hendrik VIII; Hendrik VIII, de koning van Engeland.

Paus Franciscus: O, wat een eer. Legt u de haak erop. Ik bel u terug. Voor mij is het goedkoper.

Hendrik VIII: Ik wilde alleen maar zeggen, U komt 500 jaar te laat….. nou goed dan, heiligheid, ik leg op…

De telefoon gaat over.

Hendrik VIII: Ja!?

Paus Franciscus: Ik ben het, Franciscus uit Rome!

Hendrik VIII: Heiligheid, wat een vreugde. Hoe komt het toch dat u mij opbelt?


Paus Franciscus: Ik heb die lange brief gezien die u, als ik mij niet vergis, in 1532 of daaromtrent, aan het Vaticaan geschreven hebt. Ik moet u zeggen, dat mijn voorganger niet bepaald vriendelijk voor u was. Hij was nu eenmaal een man die een beetje aan de wetten vastzat. Ja, een jurist, hard en onbuigzaam, een beetje een Wojtylianer en zelfs een beetje een Ratzingerianer. Hij was een wat gefixeerd op de zaak van het huwelijk en tegen het relativisme. Maar nu liggen de dingen anders. Nu ben ik hier met veel Duitse kardinalen, die allemaal sympathiseren met Luther en in het algemeen met schisma’s: Kasper, Marx….. Kent u die? Dat zijn degenen die gezorgd hebben dat in hun landen de kerken leegliepen en nu anderen adviseren zodat daar hetzelfde gebeurt. Welnu, ik wil uw geval opnieuw bekijken. Kijken we er nog eens kort naar. Ik heb namelijk aan twee mogelijke wegen gedacht: de eerste weg is: kijken of uw huwelijk ongeldig is. Hebt u bepaalde aanwijzingen  in die richting?

Hendrik VIII: Heiligheid, het spijt me maar ik geloof niet dat het ongeldig is. Wij hebben een dochter gekregen, Maria, en veel andere kinderen die miskramen waren. Maar wat verstaat u precies onder ongeldig?

Paus Franciscus: Welnu, ik heb een tekst geschreven maar die is een beetje warrig.1 Ik had een beetje haast en bovendien moest ik die tekst bijna helemaal alleen schrijven. Mij zelf is het ook niet helemaal duidelijk maar maakt u zich daarover geen zorgen. Er is een andere oplossing, die is helemaal nieuw. Ze heet “van-geval-tot-geval-beoordeling”. Hebt u bisschop Galantino2 op de televisie gezien toen hij het schrijven heeft uitgelegd? Galantino is een filosoof, hij kan goed praten… Hij is echt een open katholiek. De lui van Family Day3 en de mensen die voor ziekenhuizen bidden tegen abortus heeft hij flink van katoen gegeven. Dat is zijn primaire engagement naast het probleem van de immigratie en het nee tegen aardgasboringen in de Adriatische Zee.

Hendrik VIII: Om eerlijk te zijn: ik kijk alleen maar naar de Engelse televisie. Ik ken mister Bean maar Galantino ken ik niet.

Paus Franciscus: Neemt u me niet kwalijk, u hebt natuurlijk gelijk. Welnu, de zaak zit zo: we zijn niet meer zo drastisch als in het Oude Testament. Indertijd zijn ze wel wat hard van stapel gelopen: “Geen echtbreuk plegen!” en zo. Vindt u dat men heden ten dage nog zo categorisch kan zijn? We hebben daarom het Oude Testament aan een aggiornamento onderworpen en het geactualiseerd. En het Nieuwe Testament ook. Stel u voor: dat was 2000 jaar nieuw, maar nu…. Daarom moeten we de zin van Jezus: “wat God verbonden heeft, dat mag de mens niet scheiden” herinterpreteren… Nu wil dat zeggen: “hij mag niet scheiden, behalve… Hebt u de rede van Kasper gelezen die de Synode inleidde? Daar heeft hij het mooi gezegd. Daarna hebben we die ellendig lange Synode gehouden in de hoop dat de synodevaders het zouden begrijpen… Maar de synodevaders hebben er niets van begrepen. Ze hebben zich tegen Kasper verzet. Daarom heb ik besloten dat we dat met synodaliteit moeten doen. Dat is iets moois, dat is een mooi woord. Daar houdt Melloni4 en Scalfari5, van maar er is wel iemand nodig die de beslissingen neemt. Renzi6 zou zeggen: we hebben “regeerbaarheid” nodig.

Hendrik VIII: Heiligheid, wie is Renzi?

Paus Franciscus: Neemt u me niet kwalijk. U noemt mister Bean en dan mag ik Renzi niet citeren?

Hendrik VIII: Nee, nee, doet u dat rustig… het is toch een telefoongesprek onder vrienden.. Ik ben echter meer geïnteresseerd in de zin die u begonnen bent maar niet hebt afgemaakt: “Dat mag de mens niet scheiden behalve…” behalve wat?

Paus Franciscus: Juist ja …. maar daar bestaan geen vaste regels voor. Wij beoordelen dat eenvoudig geval tot geval. Maar vertelt u mij een iets van uw geval.

Hendrik VIII: Mijn geval is dat mijn vrouw mij echt op mijn zenuwen werkt. En bovendien is ze ook nog Spaanse. En vooral wil ze mij geen zonen schenken. En trouwens Anna Boleyn is echt knap. En als we alles bij elkaar nemen…. Dat begrijpt u toch? Zonder mannelijke erfgenaam is het een echte ellende. Er kan zelfs oorlog van komen als ik sterf. begrijpt u? Herinnert u zich dat ook Luther als een van de eerste dingen bigamie toestond aan landgraaf Philips I van Hessel? Luther wist met de principes om te gaan; de paus, uw voorganger niet! Dat was een echte hufter!

Paus Franciscus: Ik begrijp het, ik begrijp het… Kijk, voor mij is dat heel gauw opgelost. U gaat naar een priester en zegt tegen hem dat u met mij gesproken hebt en alles wordt geregeld.

Hendrik VIII: En als die priester slecht is, zoals alle pausen tot nu toe? Wat, als het een Pool is, of een neger zoals Sarah. Of als ik een Duitser tref, niet een van die goeie en weldoorvoede als Marx, maar een  van de broodmageren, een broodmagere en een theoloog zoals Ratzinger?

Paus Franciscus: Dan zoekt u gewoon een andere. U zult zien, met de nieuwe “van-geval-tot-geval”-regel kunt u er weel een vinden die u de absolutie geeft, en alles komt in orde. Iedere priester heeft een blanco volmacht. Hij moet alleen zijn afweging maken. Die beoordeling maakt iedere priester voor zich. Of, als u wilt…. dan is in het forum internum niet eens een priester nodig. Het is voldoende dat u zich met uw geweten in het reine voelt. Wij hebben zelf in de sfeer van de moraal het vrije onderzoek ingevoerd.

Hendrik VIII: U hebt gelijk, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Nu begrijp ik het bericht dat u naar Zweden wilt reisen.7 Maar vertelt u mij eens even onder ons: hoe gaat u dan om met Johannes de Doper, die zich het hoofd liet afslaan omdat hij tot Herodes had gezegd: “Het is niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben”? En met de heilige Paulus die zegt, dat echtbrekers zich niet moeten vergissen wat hun eeuwig heil; betreft?

Paus Franciscus: Let op: de Doper was een heethoofd. Hij was gewoon een beetje te naïef en een beetje te hard…. En ook Paulus nadat hij van zijn paard gevallen is….

Hendrik VIII: Goed, goed, ik zie dat jullie in Rome weer bij zinnen gekomen zijn. Daar ben ik blij om. Beter laat dan nooit.

Paus Franciscus: Goed, beste Hendrik, nu groet ik u omdat ik nog een preek moet voorbereiden tegen de letterknechten, die hun wetten belangrijker vinden dan het leven van de afzonderlijke mens. Het is al de 345ste preek in slechts één jaar maar dat is de sleutel. Zo heb ik de kerken en de seminaries in Argentinië gevuld (in ieder geval denk ik dat…): de zweep over de huichelaars, die trouw zijn aan hun vrouw en hun kinderen alleen maar omdat ze met de vinger naar anderen willen wijzen! Weet u, die doen dat alleen maar om zichzelf goed te kunnen voelen. De zweep over de huichelaars onder priesters. Die veranderen de biechtstoel in een folterkamer! Hebt u een idee hoeveel priesters hun gelovigen folteren!? Er zijn er een paar zoals die Pater Pio die ze zelfs heilig hebben verklaard hoewel hij wel eens geweigerd heeft de absolutie te geven! Wat een geluk dat er tegenwoordig nog maar weinig mensen gaan biechten! U daarentegen bent een aardige vent…

Hendrik VIII: Heel goed, maar ik wil u om een gunst vragen. Die bent u mij schuldig. Uw voorganger, Pius XI, heeft Thomas More8 heilig verklaard, en Johannes Paulus II heeft hem tot patroon van de politici gemaakt. In werkelijkheid, dat verzeker ik u en ik kan het weten, was More een stompzinnige formalist. Dat was zo’n “letterknecht”. Hij was rechter en wilde mij het recht ontzeggen mijn vrouw te verstoten, een Spaanse, stel je voor. Wie weet wat hij nog gezegd zou hebben als hij geweten had dat in totaal nog vijf vrouwen genomen heb. Daarom iets heel eenvoudigs: haalt u hem van de altaren af.

Paus Franciscus: Dat komt in orde, beste Hendrik. Overigens heb ik een politicus als gesprekspartner die werkelijk uitstekend is. Ik heb haar ook al publiek geprezen. Bijvoorbeeld Emma Bonino en Georgio Napolitano…. Ik zal een van hen, zo gauw ze dood zijn, in de plaats van More zetten. Als ik mij niet vergis heeft de tweede ook geweigerd iets te doen, dus op een of andere manier zoiets als More….9

Hendrik VIII: Precies, heiligheid. Vraagt u Galantino, vraagt u T
ornielli10   vraagt u Spadaro11, vraagt u uw Italiaanse raadgevers. Zij zullen u precies vertellen hoe dat met de weigering van Napolitano in het geval Eluana Englaro zat. Dat was een juiste weigering op grond van het geweten, ja, ja, net zoals het More het van zichzelf zei. Napolitano is de juiste man om More te vervangen!

Paus Franciscus: Zoals ik zie, weet u toch nog wel iets over Italië!

Hendrik VIII: Ja, wel iets, daarom weet ik dat Emma Bonino12 ook wel geschikt is. Die heeft uit gewetensbezwaren tegen het verbod op abortus gestreden, nietwaar!? Zowel Bonino als Napolitano zijn geschikt. Het belangrijkste is dat More wordt opgeruimd. En in ieder geval nooit Müller nemen13; dat we elkaar goed begrijpen!

Paus Franciscus: Dat is in orde. Belangrijk is dat we elkaar begrijpen. En hartelijke groeten aan uw vrouw!

Hendrik VIII: Aan Catharina?

Paus Franciscus: Aan …., aan…., aan.. Ik moet weer aan het werk om alles nog beter te regelen, om meer helderheid in de vernieuwingen te brengen. Ik zal een synodale verandering van de trouwbelofte doorvoeren, ik, Spadaro en Melloni. In plaats van “Ik beloof je trouw te zijn in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid tot de dood ons scheidt” wat toch een beetje ouwerwets geworden is, voer ik de formulering in: “Ik beloof je trouw te zijn van geval tot geval al naar gelang de omstandigheden van het leven”. Zo passen we de leer aan de pastoraal aan. Henrik, ik groet u.

Voetnoten

1. Het Motu Proprio “Mitis iudex Dominus Iesus” van 15 augustus 2015 ge[ubliceerd op 8 september 2015, over de nieuwe regeling van het nietigheidsproces voor een huwelijk.

2. Bisschop Nunzio Galantino, vertrouweling van de paus en door Franciscus benoemde secretaris generaal van de Italiaanse Bisschoppenconferentie.

3. Een massademonstratie in Rome tegen de invoering van het “homohuwelijk” en de genderideologie op de scholen door de linkse Italiaanse regering. Op 30 januari namen ongeveer twee miljoen mensen daaraan deel. Bisschop Galantino probeerde – na overleg met de paus zoals men beweert – de demonstratie te verhinderen.

4. Alberto Melloni is de leider van de progressieve “school van Bologna”. Hij heeft een vijfdelige geschiedenis over het Tweede Vaticaans Concilie uitgebracht in de geest van de “Rheinische Allianz” (de pressiegroep van Duitse en Nederlandse bisschoppen die het Concilie beheerst zou hebben). Hij probeert de duiding van het Concilie te monopoliseren.

5. Eugenio Scalfari, een radicaal liberale atheïst uit vrijmetselaarskringen. stichter, voormalige hoofdredacteur en dekaan van La Repubblica, het belangrijkste linkse dagblad van Italië. Hij is de favoriete gesprekspartner van paus Franciscus die naar zijn eigen zeggen de atheïst “niet wil bekeren”.

6. Matteo Renzi, een linksdemocraat, sinds 2014 Italiaanse premier.

7. Paus Franciscus zal op 31 oktober naar Stockhol reizen om deel te nemen aan de gemeenschappelijke herdenkingsbijeenkomst van katholieke en lutheranen rond “500 jaar reformatie” van Martin Luther.

8. Thomas More, heilige en martelaar, was sinds 1517 lid van de Engelse kroonraad, diplomaat in dienst van koning Hendrik VIII. Als verdediger van de katholieke Kerk was hij een resoluut tegenstander van Martin Luther en diens “reformatie”. Hij hielp Hendrik VIII geschriften tegen Luther en ter verdediging van het katholieke geloof uit te geven. In 1523 werd hij voorzitter van het Parlement; in 1529 benoemde Hendrik hem tot Lord kanselier van Engeland in de hoop dat More de nietigverklaring van het huwelijk van de koning met de Spaanse Catharina van Aragon zou steunen. Dat weigerde d jurist in beide rechten echter vanwege zijn trouw aan het katholieke geloof en vanwege zijn geweten. In 1532 trad hij terug als Lord Kanselier omdat hij niet zijn geweten kon overeenkomen en monarch en een regering te dienen die zo gezondigd hadden; in in 1534 werd van More een eed verlangd om de wettigheid van de kinderen van Hendrik VIII met zijn onwettige vrouw Anna Boleyn te erkennen en die eed werd door More geweigerd. Hij werd ter dood veroordeeld en in 1535 als martelaar voor het geloof en zijn geweten onthoofd. Zijn hoofd werd een maand lang in Londen publiek ten toon gesteld.

9. Giorgio Napolitano, Italiaans staatspresident van 2006-2015, lid van de communistische partij van 1945 tot de naamsverandering in 1991; dan lid van de linksdemocratische partij die in de plaats van de communistische partij kwam; hij weigerde op 6 februari 2009 een noodverordening van de regering te ondertekenen waarmee de euthanasering van de waakcomapatiënt Eluana Englaro verhinderd had moeten worden. Rond het geval Englaro was een heftige discussie over euthanasie ontstaan waarbij katholieke en antiklerikale krachten verbitterd tegenover elkaar stonden. Napolitano sloot zich door zijn beslissing aan bij de voorstanders van euthanasie en bezegelde daarmee de dood van Englaro wier kunstmatige voeding werd stopgezet. Op 9 februari 2009 stierf zij.

10. Andrea Tornielli, vertrouweling en media-adviseur van paus Franciscus, vaticanist van het dagblad La Stampa, coördinator van de Vatican Insider.

11. Pater Antonio Spadaro SJ, vertrouweling van de paus en hoofdredacteur van het Romeinse Jezuïetentijdschrift La Civiltà Catolica.

12. Emma Bonino, feministe, de bekende abortusactiviste van Italië, sinds 1976 lid van Radicalen Partij; beschuldigt zichzelf ervan 10.141 ongeboren kinderen gedood te hebben, idool van de anti-autoritaire strijd; vanaf 1979 25jaar parlementslid; van 1995-1999 Eurocommissaris; 1999-2006 lid van het Europees Parlement; van 2006-2008 Italiaans minister voor Europese zaken; van 2008-2011 voorzitter van de Italiaanse Senaat; 1998 voor het eerst bij een Bilderbergbijeenkomst; 2011 medeondertekenaar van de Sorosbrief voor de Europese eenheidsstaat; 2013/2014 Italiaans minister van Buitenlandse Zaken; 2015 campagne voor legalisering van euthanasie. Tegen paus Benedictus XVI demonstreerde Bonino op het St.-Pietersplein met het parool “No Taliban, No Vatican”. Door paus Franciscus werd zij begin februari 2016 geprezen al “heel groot”.

13. Kardinaal Gerhard Müller, sinds 2012 prefect van de Romeinse Congregatie voor de geloofsleer.

(vertaald uit Katholische Info)

2 opmerkingen:

Anoniem zei

http://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1160

Unknown zei

Beste paus,
Schrijf met potlood uw wet in ons hart
en doe er ons dan een gummetje bij -
maar niet heus.
____

Hemelse Vader,
Laat ons niet vallen,
maar ontferm U over ons.
Leid ons,
en vergeef ons onze zonden
als ook wij barmhartig zijn.
Zegen ons,
maak alles nieuw
en geef ons vrede.
Amen.