woensdag 4 december 2013

Oorlog of vrede

We de website van de RKK verscheen op 3 december een artikel over het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan het Vaticaan. In dit artikel wordt gemeld dat mgr. Mutsaerts niet aanwezig was bij de persconferentie. Als reden wordt genoemd: “Vandaag verscheen op Twitter van hem een video-opname door ChurchMilitantTV. Daarin zegt hij dat er een “oorlog” woedt tegen de Kerk. Bisschop Van den Hende van Rotterdam zei in een reactie daarop: “Oorlog tegen de Kerk? Ik heb er geen reden voor om deze conclusie ook te trekken. Ik denk dat we wel voortdurend worden uitgedaagd en bevraagd. In een multiculturele samenleving is dat natuurlijk geen vreemde situatie. Vroeger was het in de katholieke streken van Nederland niet gebruikelijk om de leer te bevragen. Dat dit nu wel wordt gedaan, wil niet zeggen dat er sprake is van oorlog. Wel moeten we de scherpte en het geduld hebben om in dialoog te gaan en de antwoorden te geven die bij de rijkdom van ons geloof horen.” Hierbij voor u de tekst van wat mgr. Mutsaerts in deze videoboodschap gezegd heeft (in het Engels): “Het is duidelijk dat er een oorlog tegen de Kerk is. Wat er in de zestiger jaren gebeurde, of eigenlijk al daarvoor, hoe kon zich dat zo snel over de hele wereld verspreiden? Het lijkt erop dat iedereen valt voor de overduidelijke manipulaties, want het waren manipulaties, en ik heb nooit begrepen hoe of waarom. Iedereen valt ervoor, de mensen met een helder verstand, evenals de mensen die verward zijn. Er is maar een kleine minderheid die blijft bij wat wij de waarheid noemen, de waarheid die duidelijk is en die wij kunnen kennen, het is logisch.
De vraag is nu waarom mgr van de Hende het nodig vindt om mgr Mutsaerts een mes in de rug te steken door hem publiekelijk af te vallen. Het lijkt mij een bewijs dat die strijd tegen de Kerk plaatsvindt en dat die strijd zelfs van binnenuit gevoerd wordt. Dat maakt de situatie ook zo ernstig, een leger dat klein of zwak is, maar wel eensgezind, kan nog veel bereiken. Maar een groot en sterk leger dat verdeeld is maakt geen schijn van kans tijdens een oorlog. Maar nogmaals de vraag, waarom komt mgr. Van de Hende tot zo’n andere conclusie dan mgr. Mutsaerts?
Dat komt naar mijn idee omdat mgr. Van de Hende zijn mond houdt over heikele thema’s. Hij preekt een Jezus zonder paleis, zonder rijkdom en zonder macht, en spreekt niet over Christus als koning der koningen die alle macht heeft in hemel en op aarde, die rijk is, omdat alles Hem toebehoort en die de hemel heeft als Zijn paleis en de aarde als Zijn voetbank. Die terugkomt om te oordelen de levenden en de doden en die tot de schapen aan zijn rechterhand zal zeggen:
“Komt, gezegenden van mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u is bereid van de grondvesting der wereld af” en tot de bokken (de ongelovigen zal Hij zeggen: “Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat bereid is voor den duivel en zijn engelen.” Dat zal je de bisschop niet horen zeggen. Een lieve, machteloze en barmhartige Jezus willen de mensen, en die krijgen ze. Mgr. Van de Hende lijkt meer op de profeten waar Ezechiël het over heeft. Profeten die zeggen, “vrede, vrede”, waar geen vrede is (Ezech. 13). Ze dekken de vuiligheid van abortus, homoseksualiteit, anticonceptie enzovoorts af met witte kalk, alles ziet er dan mooi en schoon uit, maar van binnen is het verrot. En over die pleisteraars zal Gods oordeel komen zegt de Heer, de stad zal vallen en God zal zijn woede koelen op hen die de muur met witte kalk bepleisteren.

Mgr. Mutsaerts daarentegen is uit ander hout gesneden. Hij zegt dat er een oorlog gaande is tegen de Kerk en hij heeft die strijd al meermaals aan den lijve ondervonden. Zo heeft hij een orthodoxe (lees: gewoon Katholieke) priester aangesteld die de kerkelijk goedgekeurde boeken voor de eucharistie gebruikte in een tot dan toe zeer vrijzinnige parochie. En werden de oecumenische diensten verboden waarin ook de niet-katholieken de Communie ontvingen. Hij kreeg te maken van felle aanvallen van het kerkbestuur van die parochie. Mgr. Mutsaerts heeft ook orde op zaken gesteld in de San Salvator parochie, hij werd niet geaccepteerd, onder andere vanwege zijn standpunt mbt homoseksualiteit. Het leidde tot het ontslag van het kerkbestuur. Verder heeft hij een pastoor geschorst omdat hij al vijftig jaar samenwoonde met een vriendin. Hij kreeg hiervoor te maken met hoon en spot. Verder schaarde Mutsaerts zich in september vorig jaar vierkant achter pastoor Norbert van der Sluis van Liempde, die na euthanasie niet meewerkte aan een uitvaart. Het leidde ertoe dat de helft van het Liempdese kerkbestuur vertrok. En de laatste actie van bisschop Mutsaerts die ik wil noemen is de parochie in het Brabantse Lierop die niet langer vieringen mogen houden met de protestantse gemeente in dat dorp. Het laats zien dat mgr. Mutsaerts die strijd tegen de Kerk zeer goed kent en daarom heeft hij gezegd wat hij gezegd heeft.

Laten we God bidden voor meer van deze moedige bisschoppen die de waarheid zeggen en die niet terugschrikken voor de strijd.

Geen opmerkingen: