dinsdag 29 oktober 2013

De voltooide reformatie

De zaak van pater Huisintveld in de parochie Vecht en Venen is exemplarisch voor de situatie in de Kerk van Nederland sinds de jaren zestig van de vorige eeuw.

Enerzijds was er een grote groep (nu oudere) priesters die het geloof van de katholieke Kerk feitelijk verlaten hadden en die toch in functie bleven. In hun beleving sloten zij aan bij een kleinere groep leken die in de jaren zestig en zeventig op dezelfde manier van de Kerk weg groeiden. Maar wat desastreuzer is: zij hebben in hun manier van prediking en hun manier van liturgie vieren een veel grotere groep bewerkt. Praktisch zonder dat ze het aanvankelijk merkten zijn deze mensen door hun “herders” van de katholieke Kerk weggeleid. Die priesters hulden zich veelal in wat vagere mooi klinkende termen die nu dikwijls worden samengevat onder de noemer “spiritualiteit”. Daarbij zijn begrippen als “ervaring”, “liefde”, “de Eeuwige”, “Jezus van Nazareth”, “het concilie” de positieve sleutelwoorden. In negatieve zin worden altijd gebruikt “het instituut dat uit is op macht”, “de kerk van de regeltjes”, “catechismus”, “dogma”. De positieve begrippen worden altijd aan God toegeschreven, de negatieve begrippen zijn altijd uitgevonden door mannen die op macht uit zijn......" Lees hier verder......

Geen opmerkingen: