woensdag 4 november 2015

Zijn het veel mensen die verloren gaan?

Hoeveel mensen er precies naar de hemel of naar de hel gaan weten we niet. We mogen alleen van de heiligen aannemen (omdat de Kerk ons dit leert) dat ze bij God in de hemel zijn. Tegenwoordig wordt er nog weinig over de hel gepreekt, laat staan dat er gewaarschuwd wordt voor de dreigende eeuwige kwellingen van de hel. Alom heerst optimisme, velen zullen behouden worden en er zijn maar weinig mensen die verloren gaan. En misschien is de hel wel leeg, of mogen we in ieder geval hopen dat de hel leeg is. Maar is dit optimisme terecht? In onderstaand gedeelte citaten van wat de heiligen van de Kerk over dit onderwerp gezegd hebben en wat er in de H. Schrift staat.

H. Schrift

 •  “Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.” (Mat. 20, 16).
 • “Gaat binnen door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die ten verderve leidt; en velen zijn er, die daardoor naar binnen gaan. Hoe eng is de poort en hoe smal is de weg, die ten leven voert; en weinigen zijn er, die hem vinden.“ (Mat. 7, 13-14).
 • “Eens zei Hem iemand: Heer, zijn de zaligen weinig in aantal? Maar Hij sprak tot hen: Doet uw best, om binnen te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen trachten binnen te komen, en het niet kunnen.” (Luk. 13, 23-24).


Heiligen van de Kerk

 • Pius IX veroordeelde als een dwaling de volgende stelling: “Men moet tenminste goede hoop koesteren ten opzichte van de eeuwige zaligheid van hen allen, die op generlei wijze behoren tot de ware Kerk van Christus.” (Pius IX - Syllabus van dwalingen van de modernisten).
 • “Het grootste deel van de mensen kiest ervoor om veroordeeld te worden in plaats van het liefhebben van de almachtige God.” Alfonsus Maria de'Liguori (1696-1787)
 • “…op de dorsvloer is er weinig koren dat in de schuren gebracht wordt, maar hoog zijn de bergen met kaf dat verbrand wordt in het vuur.” (H. Gregorius de Grote (Rome, ca. 540-604).
 • “Het is zeker dat weinigen gered zijn.” (H. Augustinus 354-430).
 • “Van de honderdduizend zondaren die blijven zondigen tot de dood, is er nauwelijks één die gered wordt.” (H. Hiëronymus ca. 347-420).
 • “Wat ik u nu ga vertellen is verschrikkelijk, maar ik zal het niet voor u verborgen houden. Van deze dicht bevolkte stad met duizenden inwoners zal nog geen honderd mensen gered worden. En ik twijfel zelfs of het er zo veel zullen zijn.” (H. Johannes Chrysostomus ca. 345-407).
 • “Ik spreek niet zo snel, maar zoals ik gevoel en denk. Ik denk niet dat veel priesters behouden zijn, maar er zijn er veel meer die verloren gaan.” (H. Johannes Chrysostomus ca. 345-407).
 • “Christus kudde wordt ‘klein’ (Luk. 12, 32) genoemd in vergelijking met het grotere aantal verworpenen.” (H. Bede de Eerbiedwaardige  673-735).
 • “Het grootste deel van de mensen hecht geen waarde aan het bloed van Christus, en ze blijven Hem beledigen.” (H. Isidorus van Sevilla 560-636).
 • “Hoe klein het aantal van de uitverkorenen is kan gezien worden aan het grote aantal dat verworpen wordt.” (H. Hilarius van Poitiers 315-367).
 • “Het grootste deel van de mensen zal God niet zien, behalve zij die rechtvaardig leven doordat ze gezuiverd zijn door gerechtigheid en door alle andere deugden.“ (H. Justinus de Martelaar).
 • “Er is een select aantal dat gered wordt.” (H. Thomas Aquinas 1225-1274).
 • “Het aantal van de uitverkorenen is klein – zo klein – dat, als we het aantal zouden kennen, we zouden bezwijmen van verdriet. Hier één en daar één, over heel de wereld verspreid.” (Louis-H. Marie Grignion de Montfort 1673-1716).

7 opmerkingen:

Unknown zei

Als de goede strijd is gestreden, het laatste leed is geleden en alle beproevingen zijn doorstaan, dan ontvouwt zich uiteindelijk het hemelse visioen van de bruiloft van het Lam en kun je de vraag ook anders formuleren. De opgewekte bruidegom kennen we natuurlijk al, maar wie zullen de gelukkige bruiloftsgasten, de vrolijke bruidsjonkers, de lachende bruidsmeisjes en de stralende bruid zijn? Dan wordt als vanzelf één ding zonneklaar: veel oorwurmen en zuurpruimen zul je op dat bruiloftsfeest niet vinden, en omdat die daarvoor dan zogezegd ook niet passend gekleed zijn hebben ze er sowieso ook helemaal niks te zoeken.

JohnLogan zei

Dit was weer een heel sterk stuk. Ik geloof ook dat het uit de woorden van Jezus op zich duidelijk is dat weinigen gered zijn. Grappig genoeg had die een Jansenitische site het daar ook over. Waarschijnlijk zulle ook vele Katholieken naar de Hel gaan, en ook bisschoppen een kardinalen. Vooral veel in Duitsland denk ik. Athanasius had het ook over de vele bisschoppen in de Hel. Tegenwoordig lijken vele bisschoppen net zou bereid om de seksuele leer te verslappen als dat bisschoppen in de vierde eeuw mee wilden gaan in het Semi-Arianisme.

Hugo Bos zei

Bedankt voor de complimenten. Er is bijna geen pastoor of bisschop meer die nog durft te zeggen dat er maar weinigen zijn die behouden zullen zijn.

JohnLogan zei

Graag gedaan. Het is inderdaad erg tragisch. Vanwege dit soort digen heb ik wel enig begrip voor Sedevacantisten en die Neo-Jansenisten site. Ik ben het zelf niet helemaal eens met Sedevacantisten of het Jansenisme, maar ze hebben vaak goede intenties en wel gelijk omtrent bepaalde punten. Het Jansenisme is speciaal in dat ondanks dat bepaalde vormen ervan ketters waren, het ook zeer veel orthodoxe elementen had. Ik wou dat er meer studie gedaan werd over het Jansenisme. Een van de dingen van ze die ik erg goed vind is dat ze de morele lax heid van de jezuïeten bestreden. Paus Alexander VIII die zeer kritisch stond tegen over het Jansenisme was uiteindelijk toch zo overtuigd van de argument van Pascal dat hij tientallen van de stellingen van de jezuïeten veroordeelde die Casuïstiek onderschreven. Bepaalden van deze veroordeelde stellingen was dat het acceptabel is om in een situatie t blijven die tot zonde leid omdat er een nobele reden voor is. Iets wat Franciscus steld in Amoris. Wat denkt u? Ik denkt dat het Jansenisme ook goede elementen had, en anders is van vele andere ketterijen.

Hugo Bos zei

Ik kan niets goeds zien in Jansenisme of Sedevacantisme. Wat er eventueel aan goeds in zit is goed omdat het katholiek is. Verder is de verwarring nu groot, dat klopt, en daar is de kerk deels zelf schuldig aan. Maar het maakt het des te meer nodig dat we de Kerk liefhebben en verdedigen, omdat er buiten haar geen heil is, omdat ze het Lichaam van Christus is, Zijn Bruid. En we moeten haar met hand en tand verdedigen, en ik zal dat blijven doen. Ondanks de fouten van leken, priesters, bisschoppen en de paus.

JohnLogan zei

Benakt voor uw antwoord. Het is zeer wijs wat u zegt. Ik steun ook deze strijd voor eenheid in waarheid. In ben ook alleen positief over de Sedevacantisten die compleet orthodox zijn en het Sedevacantisme als uitweg zagen van een geloofs crisis. Ik heb ook vaak gewenst dat ze binnen de kerkelijke structuren voor de waarheid konden strijden. Ironisch genoeg zijn Sedevacantisten vaak de enigen die noch echt Extra Ecclesiam Nulla Salus verdedigen. Bepaalde Jansenisten waren ook trouw aan de paus en de kerk. Er waren in de zeventiende eeuw zelfs veel Jansenisten die tegen de Gallicanisten waren. Bepaalde gematigde Jansenisten streden vooral voor een strikte moral tegen de lax heid van hun tijd. Ik vroeg me af, gelooft u in Augustijnse enkele predestinatie tot de redding, of de conditionele uitverkiezing van het Molinisme? Was de Jansenistische leer ook daadwerkelijk die van Augustinus of begrepen ze hem verkeert?

Hugo Bos zei

Uw vraag over uitverkiezing gaat mij wat te ver. Om daar een goed antwoord om te geven moet ik tijd steken in studie, tijd die ik nu niet heb helaas. Hoewel het onderwerp me zeer boeit.
Heel erg kort samengevat zegt de oude Schoolcatechismus dit over de uitverkiezing:

Vraag 218: Is de genade alleen voldoende om in de hemel te komen?
Om in de hemel te komen is de genade alleen niet voldoende, maar wij moeten ook met de genade meewerken.

Meer info op:
http://verbond.blogspot.nl/2011/09/kunnen-katholieken-hier-op-aarde-zeker.html
http://verbond.blogspot.nl/2010/08/gaan-genade-van-god-en-de-vrijheid-de.html
http://verbond.blogspot.nl/2010/08/zijn-verdiensten-in-strijd-met-gods.html