maandag 16 februari 2015

De kerk van Vaticanum II: Nederland zonder Christus


De Beeldenstorm van 1566, door Dirck van Delen

Matteo Matuzzi, IL FOGLIO
January 24, 2015
Hier uitgebreide citaten uit dit zeer goede artikel, volledige artikel staat hier:

“Katholieken zijn vrijwel verdwenen uit dit hart van Europa.

Protestanten zijn ook ontwapend.
De steden staan open voor de islam.

Ze zeggen dat om het atheïstische, seculiere, multiculturele, gastvrije Nederland van vandaag te begrijpen, we moeten teruggaan naar de zeventiger jaren van de vorige eeuw. In die tijd werd overal op de Europese voetbalvelden gesproken over het ‘totaalvoetbal’ van de legendarische Rinus Michels. Bij de dood van Michels zette zelfs Johan Cruijff zijn spreekwoordelijke hoogmoed opzij en sprak positief over deze technicus die een revolutie in het Nederlandse voetbal veroorzaakte, waarmee hij de grootheid van deze voetbalmeester erkende.
Het was het eerste libertijnse nationale voetbalteam in de geschiedenis die de tegenwoordig zo modieuze ethische codes of pseudo-ethiek doorbrak, het bijna-heilige taboe van onthouding van seks voor de wedstrijd. Dus, terwijl de andere [teams] zich klaarmaakten en een maand besteedden aan het bespreken van de tactieken en het bestuderen van de bewegingen om zo de cup mee naar huis te kunnen nemen, maakt de Nederlanders plezier.

(..)

Ze waren de eersten die hun vrouwen, vriendinnen en minnaressen meenamen op trainingskamp. "We konden doen wat we wilden", zeiden sommigen van hen jaren later, toen het ‘perfecte’ team een utopie zou blijken aangezien ze nooit iets wonnen. Het voetbal van Oranje bracht de vrijheid van 1968 in praktijk, het maakte van overtredingen een must.
Het feit is dat er “een radicale opstand volgde tegen een christendom dat sterk gekenmerkt wordt door rigide moralisme, net zo radicaal als het karakter van de Nederlanders zelf. Ze zijn niet eens in staat om iets een beetje te geloven. Ze zijn het tegenovergestelde geworden van wat ze waren”, aldus kardinaal Adrianus Simonis (emeritus aartsbisschop van Utrecht) in een interview van 2009. “Misschien”, voegde hij er in een melancholische toon aan toe, “zijn we de essentie van het christendom vergeten”.

En dat geldt ook voor de plaatselijke kerk van kardinaal Bernard Jan Alfrink's, die geschiedenis schreef met zijn "Nieuwe Nederlandse Catechismus" dat overliep van modernisme en openingen voor alles wat eerder veroordeeld was, verboden en onderdrukt (..).
Johannes Paulus II werd zich van dit alles pijnlijk bewust in het midden van de jaren 80, toen hij, die toch op haast magische wijze grote massa’s mensen trok en volle stadions over de hele wereld, door het bijna desolate en lege centrum van Utrecht reed. Slechts achtduizend toeschouwers – waarbij katholieken waarschijnlijk een minderheid vormden - verzamelden zich achter de dranghekken om de paus van Rome te zien. Te midden van de weinige aanwezige religieuzen waren enkele Dominicaanse broeders in hun habijt, die een reusachtige foto omhooghielden van Leonardo Boff, de theoloog van de Bevrijding en de cultus van Moeder Aarde, later uitgetreden, theoreticus van de grote Kerkelijke lente en op wie de scherpe ogen van de toenmalige prefect van de Congregatie voor het Geloof, Joseph Ratzinger, werden geworpen. Misschien waren het dezelfde Dominicanen die na de afkondiging van het Motu Proprio Summorum Pontificum in 2007, boekjes verspreiden in de kerken, voor de viering van de H. Mis in de afwezigheid van een priester: “Is er geen priester? Nou, laat het dan de leken - mannen en vrouwen, is er geen verschil – zijn die de woorden van de consecratie uitspreken, dit is volgens de Nederlandse dominicanen geen privilege van priesters.”

Vandaag zouden er misschien niet eens achtduizend zijn om de paus te begroeten.

De volgende cijfers zijn up-to-date: Nederland is atheïstisch. Voor het eerst in de geschiedenis zegt slechts 17% van de bevolking dat het gelooft, 25% is atheïst, 60% agnost – hoewel 53% van de Nederlanders er van overtuigd is dat er leven is na de dood, of het nu uit hoop of vrees is maakt niet uit. Volgens een enquête lijken ze een beetje de Engelsen, die meer in UFO's dan in het bestaan van God te geloven.
Twee jaar later maakte de aartsbisschop van Utrecht (..) paus Franciscus deelgenoot van zijn hartzeer: gemiddeld verlaten 18.000 mensen per jaar de Kerk – met een record (in negatieve zin) van 23.000 in 2010. Het aantal parochies waar hij leiding aan geeft, is teruggegaan van 326 naar 49. Meer priesters zijn er niet, en slechts één kerk wordt gebruikt voor de viering van de eucharistie. Kardinaal Willem Jacobus Eijk, zeker geen leerling van het progressivisme van Alfrink en de naburige Belgen Suenens en Danneels, zei: "Vóór 2020 zal een derde van de kerken, die nu open is voor de eredienst, worden gesloten”.

De kardinaal voegt eraan toe: "De reden is dat er geen financiële middelen meer zijn en zelfs geen katholieken". De cijfers zeggen dat dit een veel voorkomend probleem is voor alle christelijke denominaties. Het volgende wordt gemeld op de site Rossoporpora.org, door vaticanist Giuseppe Rusconi: protestanten maakten in 1971 in Nederland 35,9% van de bevolking uit, terwijl ze in 2010 nog 15,6% van de bevolking vormden (katholieken zijn van 40,4 naar 24,5 gegaan). "In 2004, toen de drie belangrijkste protestantse denominaties samengevoegd werden (de strenge calvinisten, de gematigde calvinisten en de lutheranen), bestond de kudde uit meer dan 2 miljoen en 400 duizend schapen. Vandaag zijn er minder dan 1 miljoen en 800 duizend”, zegt Rusconi. "Het feit is”, verklaarde kardinaal Eijk, “dat de Protestantse Kerk in Nederland al in de eerste helft van de 20e eeuw een proces van secularisatie is ondergaan, terwijl dit voor de katholieke kerk begon te gebeuren in de jaren 1960". Het Tweede Vaticaanse Concilie is niet het probleem, gezien het feit dat "al onmiddellijk na de oorlog problemen werden gevonden onder de katholieken; de relatie met de leer ging verloren en het Geloof had niet langer betrekking op het leven van alledag".

(..)
De verwachting voor Nederland, die we kennen uit de hedendaagse statistieken, is dat de islam de tweede godsdienst van het land wordt, terwijl de protestanten tot vier a vijf procent van de bevolking gereduceerd worden.
(..)
Aan de andere kant is het moeilijk om de harten van de nieuwe gelovigen te winnen wanneer zelfs de voorgangers soms niet geloven in het bestaan van de Goddelijkheid. "Het niet-bestaan van God is voor mij geen belemmering, maar een eerste voorwaarde om in God te geloven. Ik ben een atheïstische gelovige. God is niet een wezen, maar een woord dat aanduidt wat zou kunnen bestaan tussen mensen", aldus pastor Klaas Hendrikse, bekend vanwege zijn atheïstisch manifest waarin hij zijn kerk uitgenodigd voor een synodaal debat over het bestaan van de Eeuwige Vader. En dit is geen alleenstaand geval, aangezien volgens sommige ramingen, een op de zes protestantse dominees een atheïst is.

Het enige wat overblijft is om te doen wat ze doen in Frankrijk, dat al ten prooi gevallen is aan het secularisme, waar de kerken worden gesloten, met de grond gelijk gemaakt of geveild aan de beste bieder. Dit is ook gebruikelijk in Wenen, dat geestelijk beheerst wordt door Zijne Eminentie kardinaal Christoph Schönborn, een Dominicaan, die, vanwege het ontbreken van een biddend publiek, kerken geeft aan de Orthodoxe kerk.
(..)
Pater Clement, prior van de Augustijnen in Nederland, zei dat de orde in 1958 ongeveer 380 monniken had. Vandaag zijn er slechts 39. De jongste monnik in het klooster is zeventig jaar oud. "Het is triest voor mij", zegt Pater Clement, die ook met verdriet kijkt naar de Arnhemse skateboardhal.

Het was ooit een kerk. Het altaar en het orgel werden weggehaald en verkocht aan een aantal tweedehands handelaren. In een zeer stoffige kast wordt nog een oude muziekpartituur bewaard. Aan de wand is een skateboard bevestigd. In wat ooit het brede gangpad was, lopen ongeveer twintig jongens heen en weer, vallen en schreeuwen. Op de achtergrond klinkt rapmuziek. Er is ook het beeld van een onbekende heilige: iemand heeft er een band overheen gegooid, zo merkt de attente Wall Street Journal op. Ondanks dit alles vinden de bezoekers de re-styling geslaagd: "Er is een geweldige sfeer gecreëerd, het lijkt een beetje middeleeuws", zegt een jongere. De weinige oude mensen protesteren, ze zeggen dat het geloof wordt onteerd. De gemeente verklaart echter dat er geen geld meer is om een kerk open te houden die decennia geleden tot duizend gelovigen had. De pastoor zegt dat de jongens niets verkeerds doen. Het maakt niet uit dat hun skateboardwedstrijden plaatsvinden onder de barmhartige ogen van Christus in een mozaïek. "Het is geen casino of een grot vol ongerechtigheid", zegt de priester op zeer overtuigende wijze. Het is slechts een hal voor degenen die wat plezier met een skateboard willen hebben. De tickets kosten slechts 4 euro.

(..)

Kardinaal Simonis zei in 2000, in een interview met tijdschrift 30Giorni, bijna profetisch dat in de laatste kwart van de twintigste eeuw er “meer libertinisme in het geloof zat, en daarmee ook in de moraal”. Een libertinisme echter "dat nergens toe leidt, omdat het geen opvolgers heeft. En dit kan overal worden gezien. Die bewegingen en groepen die dit libertinisme beoefenden zijn op een nulpunt gekomen, terwijl degenen die bij traditie zijn gebleven nog in staat zijn om nieuwe mensen aan te trekken. Toch wordt vandaag in Nederland gezegd dat we een zuivering nodig hebben: van de geest, van de geschiedenis, en van dat veel te eenzijdige dogmatische en moralistische".

Geen opmerkingen: