zaterdag 16 augustus 2014

Petitie aanbieden aan Tweede Kamer


Publiek gebeurt abortus en euthanasie, publiek moeten wij hier tegen getuigen.

Deze dag blijft actueel, omdat het kwaad van abortus en euthanasie doorgaat; velen lijken ingeslapen te zijn. Laten we alert zijn en weten waar we voor staan.

Wij mogen en moeten vertrouwen op de goede God, op zijn Barmhartigheid. Hij is en blijft met ons bezig en geeft ons kracht om tegen alle demoraliserende mentaliteit te strijden.

Jezus heeft overwonnen en zal ook nu overwinnen, het leven zal winnen van deze doodscultuur.

Wij doen een dringend beroep op u om mee te gaan naar Den Haag. Vraag ook iemand om u te vergezellen; laat de H. Geest u insp
ireren en de juiste personen aanspreken. En kunt u niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte of ouderdom, wilt u zich dan met uw gebeden met ons verenigen.

Programma dinsdag 7 oktober 2014

12.00-12.30 uur - Lunch. We beginnen op het plein naast het Binnenhof (Plein, Den Haag). Daar zullen we eerst de door ons meegebrachte krentenbollen eten en wat drinken.

12.30-13.00 uur – Bidden van de Rozenkrans en zang. Bisschop Mgr. dr. E. de Jong zal de leiding hebben bij het gebed. We kennen zijn kwaliteiten, hij weet altijd weer te motiveren en te enthousiasmeren.

13.00-13.30 uur – Aanbieden van de petitie door bisschop de Jong aan alle Tweede Kamerleden. Hiermee doen we een appél op de regering, de Kamerleden kunnen niet om deze waarheid heen en worden aangesproken op hun geweten.

13.30-14.30 uur – Vervolg Rozenkransgebed en zang.

15.00-16.00 uur – Pontificale Hoogmis met Mgr. Dr. E. de Jong in de St. Jacobuskerk in de Parkstraat, niet ver van het Plein.

Nederlaag van de beschaving van onvoorstelbare omvang
Er is een geheimzinnige ondermijning van alles wat we hebben opgebouwd in ons land. Met abortus wordt er een samenzwering tegen het leven ontketend. Deze samenzwering betreft niet alleen individuele mensen in hun persoonlijke verhoudingen en in hun gezins- of groepsrelaties, maar gaat veel verder. Op internationaal niveau worden zelfs de betrekkingen tussen volken en staten aangetast en geschaad (Evangelium Vitae).

'Een staat die de verdediging van de fundamentele rechten van de menselijke persoon erkent, vooral van de zwakste, als zijn belangrijkste plicht, zal een menselijke staat bevorderen.
Zich actief inzetten voor het leven betekent een bijdrage aan de vernieuwing van de samenleving door de bevordering van het algemeen welzijn.' Uit: Evangelium Vitae

Het gaat heel diep en betreft de fundamenten van onze beschaving. De verdediging en de bevordering van het leven zijn niet het monopolie van iemand, maar taak en verantwoordelijkheid van iedereen. Alleen eendrachtige samenwerking van allen die geloven in de waarde van het leven, zal een nederlaag van de beschaving van onvoorstelbare omvang kunnen vermijden (Evangelium Vitae).

Uw hulp is nodig
Het organiseren van deze dag, de bussen, het eten, de folders enzovoorts, zijn niet gratis. Maar kost veel geld. We kunnen dit werk doen dankzij uw hulp. Wilt u ons blijven steunen? Dit kan door een gift over te maken op ons bankrekeningnummer (NL48 INGB 000 296 3282 tnv Stichting voor Recht Zonder Onderscheid).

Gratis bussen
Er rijden uit verschillende regio's van het land gratis bussen naar Den Haag. Inlichtingen hierover via het algemene telefoonnummer: 024-322 1425 en aanmelden via de desbetreffende regio. Er zal in de autobus collecte zijn voor een bijdrage in de buskosten.
Bij voldoende aanmeldingen gaan er bussen vanuit:
Oss- Den Bosch – Den Haag (Dhr. Wil van Schaik / Tel. 073-6414 777 / w.schaik1947@gmail.com)
Maastricht – Heerlen – Venlo – Den Haag (Mevr. v/d Boorn Tel. 043-408 3747 en Dhr. But de Witt / Tel. 045-525 8008 / bwtt@hotmail.nl)
Amsterdam (via Heiloo/Haarlem?) – Den Haag (Mevr. C. Hoffman, / Tel. 020-737 1232 hoffman.christel@gmail.com of Dhr. Hoedemakers 030-785 5552, hoedemakers50@zonnet.nl)
Nijmegen – Arnhem – (via Wageningen/Utrecht?) - Den Haag (Mevr. N. Span / Tel. 024-3561881 / e-mail via f.van.winden@freeler.nl)

Trein
Vanaf het Centraal Station is het maar ±10 min. lopen tot het plein.

Auto
Parkeren kunt u in een van de parkeergarages, bijvoorbeeld die aan de Parkstraat, Noordeinde, Muzenplein of Grote Markt. Maar goedkoper is het om gebruik te maken van een van de P+R locaties, vanaf die locaties kunt u met de bus of tram verder, meer info op: http://www.parkeren-denhaag.nl/pr

Er is nog tijd om anderen te motiveren om mee te gaan. Wilt u hier van tijd tot tijd aan werken door anderen uit te nodigen? Bij voorbaat dank namens ons allen, en dank vooral namens hen die hun stem niet kunnen laten horen.

Uw steun blijft het waard en is nodig:
Stichting voor Recht zonder Onderscheid
Pastoor Rabouplein 5, 6564 BP Heilig Landstichting
Tel. 024-322 1425 / f.van.winden@freeler.nl
www.stirezo.nl

Geen opmerkingen: