dinsdag 28 augustus 2012

Uitnodiging St. Willibrordprocessie 9 september a.s.


Geloven mag gezien worden

De Willibrordprocessie is voor het eerste gehouden in september 2002. Toen besloot de toenmalige plebaan N.M. Schnell als eerste in Nederland gebruik te maken van de opheffing van het processieverbod. Tot die datum mocht sinds het begin van de reformatie in Nederland geen processie worden gehouden, behalve op de plaatsen waar de katholieke eredienst nooit geheel verboden was geweest. Een processie is een geloofsgetuigenis – vandaar ook het motto ’Geloven mag gezien worden’ - en wie kan er beter met een processie worden geëerd dan één van de grootste geloofsgetuigen van de Lage Landen, de heilige Willibrord?

Processies zijn ook een uiting van vreugde om het geloof. In het Oude Testament lezen wij hoe Koning David dansend voor de Ark van het verbond uitging ( 2 Samuël 6) toen deze in processie teruggebracht werd naar Jeruzalem. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor u zowel een geloofgetuigenis als een stukje blijheid om het geloof mag betekenen.

15.30 uur aanvang gebedsviering St. Willibrordkerk, Minrebroedersstraat

15.50 uur opstellen Processie met Schrijn bij het St. Willibrordbeeld op Janskerkhof

16.45 uur aankomst Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36

16.50 uur Pontificale Vesperviering met Kardinaal Eijk.

U bent van harte welkom en kunt natuurlijk aansluiten achter de Schrijn in de processie.

plebaan G.M.J. van der Vegt


Geen opmerkingen: