dinsdag 10 juli 2012

Stemming over vrouwelijke bisschop in de Anglicaanse Kerk

Naar aanleiding van dit krantenbericht moest ik denken aan onderstaand gedicht van kapelaan Schouten:

Anglicaanse Kerk stelt stemming over vrouwelijke bisschop uit
YORK – De Church of England, de Anglicaane Kerk, heeft een voor maandag geplande stemming over de openstelling van het bisschopsambt voor vrouwen, uitgesteld.

‘k Vloek de Kerk van Engeland stijf,
want: zij mijteren het wijf.
Wie kan zoiets zots verzinnen:
priesteressen – bisschoppinnen!
En intussen vloeien stromen
naar de Moederkerk van Rome,
die – hoe hoog de golven slaan –
weet haar mannetje te staan.

Gedicht Eerwaarde kapelaan H. Schouten