woensdag 4 juli 2012

Kritiek op de TvL_4

"De TvL voorstanders pleiten steevast voor Natural Family Planning (NFP). Het faalt nooit. Het is alsof zonder NFP een gezond huwelijk onmogelijk is. Bewust proberen om een zwangerschap te voorkomen is in strijd met de goddelijke opdracht: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u." Alhoewel paus Paulus VI in Humanae Vitae leerde dat echtparen zich tijdelijk om "ernstige redenen" mogen onthouden van geslachtsgemeenschap, heeft de kerk toch heeft nooit geleerd dat echtparen de omvang van hun gezin naar believen mogen reguleren, zeker niet door het in kaart brengen van de vruchtbaarheid cycli en andere dergelijke maatregelen. Deze nieuwigheid kan niet toegeschreven worden aan Johannes Paulus II. Integendeel, de zalige paus betreurde de lage geboortecijfers en anticonceptie-mentaliteit in het Westen (Ecclesia in Europa, nr. 8, 2003). Voorstanders van NFP tonen een minachting voor de Goddelijke Voorzienigheid en stellen hun vertrouwen in het feilbare oordeel van een zondige mens." Lees hier verder...(Engels)

Geen opmerkingen: