zondag 28 december 2014

Oosterhuis en zijn liederen

"De liederen van Huub Oosterhuis beroeren geregeld de gemoederen in katholiek Nederland. Zijn ze nu verboden of moeten ze verboden worden? Of liggen de zaken genuanceerder?

Allereerst moeten we constateren dat er geen enkel lied van Oosterhuis door de Nederlandse bisschoppen verboden is. In Gezangen voor Liturgie (GVL) dat met toestemming en een voorwoord van de bisschoppen is uitgegeven staan vele liederen van Oosterhuis. Ze mogen van de bisschoppen dus nog steeds in de kerk gezongen worden.

Met de twee zondagsmisboekjes die wekelijks verschijnen (uitgave resp. Gooi en Sticht en de Abdij van Berne) ligt het enigszins anders. Met die uitgeverijen is op instigatie van de Romeinse Congregatie voor de Eredienst afgesproken dat zij alleen liederen in hun boekjes zouden opnemen die al op de lijst van door de bisschoppen en door Rome goedgekeurde liederen voorkomen. Op die lijst komen geen liederen van Oosterhuis voor." Lees hier verder.....

Geen opmerkingen: