maandag 2 juli 2012

2. Tijdbom

(Deel 2 van 12, volledige artikel staat hier....).
George Weigel  noemt de TvL een van de meeste dramatische verschuivingen in de Katholieke theologie[1]. En een theologische tijdbom die elk moment kan afgaan met dramatische gevolgen. Volgens hem heeft deze visie op seksualiteit en liefde nog niet ten volle haar uitwerking gehad, de TvL zal dramatische veranderingen teweegbrengen in het denken over vrijwel elk onderdeel van de geloofsbelijdenis.

Met de TvL bedoelen we uitdrukkelijk niet alleen de visie zoals die wordt weergegeven in de audiënties van JPII, maar we betrekking hierin ook de visie zoals die door de meeste uitleggers van de TvL wordt uitgedragen. De kern van de kritiek richt zich op de volgende punten. Het verheerlijken en centraal stellen van het lichaam en het vergoddelijken van de seks door in de geslachtsgemeenschap het beeld van God te zien en het verschuiven van de doelen van een christelijk huwelijk[2]. Niet langer is de voortplanting het eerste en meest voorname doel, maar er is sprake van drie doelen en alle doelen worden op een lijn gesteld (voortplanting, liefdestrouw tussen de echtgenoten en opvoeding van de kinderen). Toch is het niet zo dat Johannes Paulus II zich tegen de visie van zijn voorganger keert, integendeel, aan het eind van zijn audiënties[3] bevestigt hij wat Paus Paulus VI in zijn encycliek Humanae Vitae leerde betreffende anticonceptie.


[1] In: “Witness to Hope” (Getuige van hoop), pag. 336, 343, 853
[2] Deze invloed van JPII is ook merkbaar in de Catechismus van de Katholieke Kerk, waar de voortplanting wel een doel van het huwelijk genoemd wordt, maar niet het voornaamste en eerste doel (CKK 2363, 2366). Cursief toegevoegd.
[3] Vanaf juli 1984

Geen opmerkingen: