maandag 2 juli 2012

1. Inleiding

(Deel 1 van 12, volledige artikel staat hier....).
Dit artikel geeft een kritische bespreking van de ‘Theologie van het Lichaam’ (afgekort als TvL). De TvL is een visie op de mens, op de lichamelijkheid, het huwelijk en de geslachtsgemeenschap zoals die is geleerd door de paus Z. Johannes Paulus II tijdens meer dan 100 audiënties van 1979 tot 1984. In deze audiënties geeft de paus een integrale visie op de menselijke persoon, zijn lichaam en geest. Het lichaam geeft volgens hem belangrijke aanwijzingen voor antwoorden op de fundamentele vragen van ons leven. In de bespreking in dit artikel richten we ons met name op de menselijke seksualiteit, de voorplanting en het huwelijk. Het is geenszins mijn bedoeling om middels dit artikel het laatste woord in deze discussie te spreken, veeleer wil ik door mijn kritische bespreking aanzetten tot nadere studie en discussie over dit onderwerp, in het licht van de H. Schrift, de Traditie en eerdere uitspraken van concilies en pausen.

Het schrijven van dit artikel was een moeizaam en langdurig proces, het bleek niet eenvoudig om het juiste zicht op deze zaken te krijgen. Dit komt onder andere doordat de Theologie van het lichaam van de Z. Johannes Paulus II geschreven is in tamelijk wollig taalgebruik, waar maar lastig grip op te krijgen is. Het zijn audiënties die meer een meditatief karakter hebben en die bedoeld zijn om een komende synode (in 1980) voor te bereiden[1]. Het is dus geen afgesloten dogmatisch werk, met een eenduidig logische verhandeling. In dit artikel behandelen we niet alleen de TvL zoals Johannes Paulus II ons die leert, maar ook de uitleg zoals die door vele interpreten van de TvL gegeven wordt.

Ik ben veel dank verschuldigd aan wijlen priester C. Goedhals die in een boek[2] een heldere uiteenzetting geeft van wat de Kerk leert en een kritische bespreking van de theologie van de Z. paus Johannes Paulus II. Verder dank aan Leontien Bakermans die me steeds gestimuleerd heeft om dit artikel te schrijven en die veel nuttige feedback en achtergrondinformatie gegeven heeft.


[1] 1e audiëntie, De eenheid en de onverbreekbaarheid van het huwelijk, sept. 1979, nr. 1
[2] Van de ergernis rond de Encycliek ‘Humanae Vitae’ tot ‘Exhortatio  Familiaris Consortio’ en het Handvest ‘Rechten van het Gezin’ van Johannes Paulus II’, Nationale Stichting Jeugd, Huwelijk en Gezin, Brussel, 1984

Geen opmerkingen: