maandag 2 juli 2012

3. De status van de TvL

(Deel 3 van 12, volledige artikel staat hier....).
Is paus Johannes Paulus II onfeilbaar geweest in zijn audiënties waarin hij de TvL bespreekt? Wanneer deze audiënties onfeilbare uitspraken van de paus zijn dan zou kritiek natuurlijk niet toegestaan zijn. Wanneer is een uitspraak onfeilbaar? Volgende het eerste Vaticaanse concilie is een uitspraak onfeilbaar “Wanneer de Bisschop van Rome met het hoogste leergezag (ex cathedra) spreekt, d.w.z., wanneer hij zijn ambt van herder en leraar van alle christenen uitoefenend met het hoogste apostolische ambtsgezag definitief beslist, dat een leer over geloof of zeden door de gehele Kerk gehouden moeten worden, dan bezit hij op grond van de goddelijke bijstand, die hem in de heilige Petrus is beloofd, die onfeilbaarheid, waarmede de goddelijke Verlosser zijn Kerk bij definitieve beslissingen in zaken van geloofs- en zedeleer wilde zien toegerust.” Bepaalde uitspraken van de encycliek Humanae Vitae hebben een dergelijk karakter waarin plechtig namens de Kerk verklaart wordt dat abortus altijd te verwerpen is, ook de zogenaamde therapeutische abortus, tevens wordt in deze encycliek het gebruik van voorbehoedsmiddelen veroordeeld. De audiënties van paus Johannes Paulus II hebben een heel ander karakter, ze zijn bedoeld als meditaties en onderwijs ter voorbereiding op de synode die komen gaat. Dit blijkt duidelijk uit wat de paus zelf zegt aan het begin van zijn audiënties: “De cyclus van overdenkingen die we vandaag begonnen zijn willen we voortzetten in de volgende ontmoetingen op de woensdag, en heeft tot doel, naast andere, om op afstand het werk van de voorbereiding van de Synode te volgen.[1]” Daarmee moge duidelijk zijn dat er geen sprake is van een onfeilbare uitspraak. Een tweede aanwijzing voor het feit dat deze audiënties geen onfeilbare uitspraken zijn is dat ze gepubliceerd zijn in de ‘Insegnamenti di Giovanni Paolo II’, een verzameling van meer informele geschriften van de paus, en niet in de officiële en gezaghebbende Acta Apostolicae Sedis (A.A.S.) van de Heilige Stoel.


[1] 1e audiëntie, De eenheid en de onverbreekbaarheid van het huwelijk, sept. 1979, nr. 1

Geen opmerkingen: