maandag 2 juli 2012

12. Conclusie

(Deel 12 van 12, volledige artikel staat hier....).

De Tvl is een eerste stap in de richting van groter kwaad. Onderstaand een schema dat dit kort weergeeft.

Johannes Paulus II wijst anticonceptie en abortus weliswaar af, maar tegelijk wordt de basis voor deze afwijzing wel afgezwakt. Zo schreef de paus in zijn tijd als parochiepriester een boek over het huwelijk met de titel: “Liefde en verantwoordelijkheid”, hierin noemt hij abortus en grove overtreding, maar als reden noemt hij alleen de mogelijke schade voor de vrouw door een eventuele neurose, als gevolg van schuldgevoelens enzovoorts. Met geen woord wordt gerept over het kind dat bij een abortus vermoord wordt[1]. Voorts zegt hij in ditzelfde boek dat er geen enkele reden is om over anticonceptie te spreken is samenhang met abortus, dat zou zelfs hoogst ongepast zijn. Vanuit de traditionele Katholieke visie is er echter alle reden om dit met elkaar in verband te brengen, enerzijds omdat de pil en het spiraaltje zelf abortief werken en anderzijds omdat dezelfde onchristelijke manier van denken achter beide zaken schuilt.

Het zelf bepalen  van het aantal kinderen is in de Katholieke traditie iets dat onbekend is, het aantal kinderen werd altijd aan Gods voorzienigheid overgelaten. In de TvL wordt echter steeds gesproken, over ‘verantwoordelijk ouderschap’, en ‘natuurlijke familie planning’. Alsof ouders die leven in vertrouwen op Gods voorzienigheid onverantwoordelijk zijn! En al dat plannen en zelf reguleren heeft niet, zoals vaak beweerd wordt, tot gelukkige en liefdevolle gezinnen geleid. Maar veeleer tot ijskoude berekenende en hedonistisch levende ouders en hun kinderen (of kind, omdat veel ouders nog maar één kind ‘nemen’).
Men heeft het vandaag dan wel over nieuwe evangelisatie, men doet er echter goed aan om deze evangelisatie bij uitstek te benutten: grote echt Katholieke gezinnen die pal staan voor hun geloof. Dat is de beste evangelisatie.

Samenvattend
De Theologie van het Lichaam is NIET Katholiek, omdat:
·         Het Lichaam en de lichamelijkheid verheerlijkt wordt terwijl het belang van de ziel die gered moet worden onvoldoende aan bod komt.
·         Geslachtsgemeenschap gezien wordt als intrinsiek goed, waarbij we bij uitstek het beeld van God vertonen, van de Drie-eenheid.
·         De taal verdraaid wordt en woorden een totaal andere betekenis krijgen, zoals sacrament wat geen genademiddel meer is door Christus ingesteld, maar een teken van een hogere onzichtbare werkelijkheid. Zodoende kan ook het lichaam een sacrament genoemd worden.
·         De seksuele begeerte niet langer als zonde wordt aangemerkt.
·         De schuld door de erfzonde en de gevolgen hiervan op zo’n zachtst gezegd verdoezeld worden, het gevaar van de verleiding tot zonde wordt gebagatelliseerd.


[1] Karel Wojtila,’Liefde en Verantwoordelijkheid’, München 1979, hoofdstuk 5


Geen opmerkingen: