woensdag 9 oktober 2013

Lang leve kardinaal Eijk

Het liturgisch misbruik heeft op allerlei plekken jaren lang kunnen voortwoekeren, maar gelukkig is daar verandering in aan het komen, in ieder geval in het bisdom Utrecht. Na eerdere maatregelen van kardinaal Eijk grijpt hij nu ook in in Maarssen, zie onderstaand bericht van het bisdom:

"Kardinaal Eijk heeft pater H.J.M. Huis in ‘t Veld O.P., priester-assistent in de parochie St. Jan de Doper, ontslagen als priester-assistent in deze parochie. Verder wordt het pater Huis in ‘t Veld gedurende de periode van één jaar verboden om in de parochie St. Jan de Doper publiek de Heilige Eucharistie te vieren. Niet zoals sommige media op basis van een bericht van RTV Utrecht beweren omdat hij ‘vergat’ de consecratiewoorden (“Want dit is Mijn Lichaam…) uit te spreken, maar omdat onder meer het gehele Eucharistisch gebed ontbrak. Daardoor is deze Mis zelfs ongeldig. Pastoor W. Griffioen, tevens voorzitter van het parochiebestuur, heeft zelf de gang van zaken bij het bisdom aangekaart.....Lees hier verder."

Geen opmerkingen: