woensdag 9 oktober 2013

De sluwheid van de duivel bij de poging te Kerk te vernietigen.

"Een oude, wijze priester zei eens: “De duivel is slim. Als hij Piet Jansen in zijn  macht probeert te krijgen, heeft hij alleen Piet Jansen, maar als hij de pastoor in zijn invloedssfeer heeft, krijgt hij gemakkelijk praktisch de hele parochie.” En dat is zo. In parochies waarin de pastoors vanaf de jaren zestig trouw zijn gebleven aan de katholieke eenheid en niet toegegeven hebben aan de geest van opstand en verdeeldheid die vanaf toen begon te waaien, zijn meestal geen problemen rond opstandige vrijwilligers en verkeerde kerkelijke praktijken. De duivel krijgt dan hoogstens vat op individuen maar niet op de parochie als geheel. Voor jongere priesters die het pastoraat in dergelijke parochies moeten overnemen, zijn er uiteraard de gewone problemen van teruglopend kerkbezoek en oppervlakkiger wordend en verdwijnend geloof, maar zij blijven gespaard voor hooglopende ruzies, voor negatieve krantenkoppen en de daarbij behorende publieke verguizing.....Lees hier verder."

Geen opmerkingen: