woensdag 11 september 2013

De bevoorrechte sekse

De bevoorrechte sekse
De wereldvermaarde krijgshistoricus Martin van Creveld is ook in ons land bekend vanwege zijn militaire werken die in vele talen zijn vertaald“. Minder bekend is dat hij naar aanleiding van zijn studies over alle problematiek van de hedendaagse oorlogsvoering, en die van de krijgsmacht met name, ook is gaan schrijven over mannen en vrouwen. Over feminisme en het gelijkheidsdenken. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk en waar ze gelijk gemaakt worden, ontstaan nieuwe ongelijkheden, vaak in het nadeel van de man, die, zo laat van Creveld zien, het al niet makkelijk had. Maar steeds vaker ook in het nadeel van vrouwen die veel minder voordeel van hun emancipatie hebben dan beweerd. Dit boek is de weerslag van vele jaren studie en verschijnt nu bij uitgeverij De Blauwe Tijger in vertaling.
Nu te bestellen via de webshop: http://www.deblauwetijger.com/product/de-bevoorrechte-sekse/

Geen opmerkingen: