zondag 8 september 2013

10 Argumenten tegen Harry Potter

Harry Potter is een wereldwijd langdurig project dat het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad vernietigt. Het verlaagt bij lezers en de maatschappij de drempel om zich bezig te houden met magie.
Gabriele Kuby heeft een boek geschreven waarin een scherpe analyse van Harry Potter gegeven wordt. De titel van dit boek is: ‘Harry Potter – gut oder böse’ en het geeft veel stof tot nadenken voor hen die zich niet willen laten manipuleren door massahysterie en die verantwoordelijkheid willen nemen voor de komende generatie - voor ouders, leraren en opvoeders.
  • Harry Potter is een langdurig en wereldwijd project om de cultuur te veranderen. Bij de jonge generatie wordt de drempel om magie te gebruiken verlaagd. Daarmee dringen krachten de maatschappij binnen die eens door het christendom overwonnen waren.
  • Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus is een gesloten wereld van geweld en horror, van vervloeking en hekserij, raciale ideologie en het bloedoffer van walging en obsessie. Er is een sfeer van constante dreiging die overgedragen wordt op de (jonge) lezer.
  • Harry Potter gaat niet over de strijd van het goede tegen het kwade. In elk opvolgend deel van Harry Potter wordt de relatie van Harry met Voldemort, de verpersoonlijking van het kwaad, sterker. In het vijfde deel wordt hij zelfs door Voldemort bezeten, wat resulteert in de vernietiging van zijn persoonlijkheid.
  • De wereld van de mensen wordt vernederd, de wereld van heksen en tovenaars verheerlijkt.
  • Er is geen positieve transcendente dimensie. Het bovennatuurlijke is volledig demonische. De Goddelijke symbolen zijn geperverteerd.
  • Harry Potter is geen modern sprookje. In sprookjes zijn tovenaars en heksen heel duidelijk vormen van het kwaad, de held in het sprookje bevrijdt zich van die macht door het beoefenen van de deugden. In de Harry Potter boeken is er niemand die het goede wil.
  • Het onderscheiden tussen goed en kwaad wordt de lezer onmogelijk gemaakt door emotionele manipulatie en intellectuele verwarring.
  • Het is een misdaad tegen de jonge generatie wanneer we ze speels verleiden tot magie, door hun verbeelding te vullen met beelden van een wereld waarin het kwaad heerst, een wereld die niet alleen gepresenteerd wordt als een uitweg, maar als nastrevenswaardig ideaal.
  • Iedereen die waarde hecht aan de diversiteit van meningen, moet zich keren tegen de massawaan en dictatuur door een gigantisch multimediabedrijf.
  • Omdat het geloof in een liefdevolle God systematisch vernietigd wordt, is de indoctrinatie door scholen met het denken van Harry Potter niet tolerabel en in strijd met de geest van onze grondwet. Deelname aan buitenschoolse Harry-Potter-activiteiten kan op grond van godsdienst- en gewetensvrijheid geweigerd worden.

Geen opmerkingen: