woensdag 8 oktober 2014

Godslasterlijk !

"Enige tijd geleden werd mij de link toegestuurd: http://youtu.be/wboHHHd3jt8 met het advies de betreffende opname maar eens te bekijken. Ik heb dat gedaan. En hoewel je er bijna van uitgaat dat je op kerkelijke terrein nergens meer van schrikt, moet ik u zeggen dat ik me na het zien van de opname met grote verbazing afvroeg: hoe is dit in Godsnaam mogelijk? Is voor priesters niets meer te dol? Kun je zomaar spelen met wat voor de katholieke Kerk waarvan je de bedienaar bent, het allerheiligste is?......"Lees hier veder.

Geen opmerkingen: