donderdag 28 augustus 2014

10 zonden die gebiecht moeten worden voordat u de H. Communie ontvangt

Fr. Hollowell: Should You Stop Receiving Holy Communion?

Door Fr. John Hollowell:


U mag de H. Communie niet ontvangen wanneer u:

1) Gedurende het weekend of op een Hoogfeest de H. Mis niet bezocht hebt zonder geldige reden
2) Wanneer u seks gehad heeft buiten het huwelijk, met uzelf (masturbatie) of met iemand anders
3) de H. Communie heeft ontheiligd
4) meer dan een jaar lang niet gebiecht heeft
5) anticonceptie gebruikt heeft, zoals de pil, het condoom of u heft laten steriliseren
6) wanneer u een abortus mogelijk gemaakt heeft of eraan meegeholpen heeft
7) Moord
8) Haat/woede
9) Met lust naar iemand ander gekeken
10) Hoogmoed, gierigheid, jaloezie en luiheid

Etc. etc. de lijst is niet volledig, en elke zonde waar we vooraf over nagedacht hebben, waarvan we de ernst begrijpen en die we toch gedaan hebben kan een doodzonde zijn.

Stap niet uit de genade…. en vooral…. wanneer u dat gedaan heeft….kom dan terug door te biechten! Ontheilig de H. Communie niet en ontvang het niet als een soort en met prijs die u ontvangt, enkel omdat u naar de H. Miss gekomen bent!

Noot van de vertaler:

Vooral bij de voorbeelden 8-10 hangt het van de ernst af of het een doodzonde is.

1 Korintiers 11: 27 “Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.

Geen opmerkingen: