zaterdag 17 mei 2014

Willibrorduskerk Utrecht ontwijd

Afgelopen donderdag 15 mei is de gewijde St. Willibrorduskerk ontwijd. De kerk die van sloop gered is door pater Kotte is nu alsnog gesloopt, weliswaar niet fysiek, maar geestelijk gezien wel.

De ‘kunstenaar’ Dries Verhoeven heeft in het kader van het Utrechtse Spring Festival een serie ‘requiemmissen’ opgedragen in de St. Willibrordkerk. Tijdens deze requiemmissen wil hij oude verdwenen denkbeelden begraven. Er is alles aan gedaan om de voorstelling in alles op een requiemmis te doen lijken. Inclusief: lijkwagen, kist, kerkklokken, ‘priester’, ‘diaken’, misdienarettes, preek, geloofsbelijdenis, tafelgebed, communie en koffie en cake na afloop. Zijn doel is, blijkens het artikel in het Algemeen Dagblad, om te provoceren en te choqueren. Tevens zegt hij mensen een troostrijk ritueel te willen bieden, hij kiest er dus bewust voor om de heilige rituelen van de Rooms Katholieke Kerk te kopiëren om die vervolgens voor zijn eigen nieuw verzonnen evangelie te gebruiken. Een evangelie dat een heel andere boodschap predikt dan ons Christelijke geloof. Zijn evangelie gaat over een multiculturele tolerante samenleving, open en vrije seksualiteit, lage economische groei en het heeft niet Rome maar Athene als haar hoofdstad.

Betaald met uw belastinggeld
Er wordt veel over gesproken over de afschaffing van allerlei kunstsubsidies, maar de overheid maakt natuurlijk graag een uitzondering voor kustenaars die de openbare orde willen choqueren, vooral wanneer het de kerk betreft. Deze Dries heeft afgelopen jaar bijna € 300.000 aan subsidies ontvangen , onder andere van de gemeente Utrecht. En dat terwijl de publieksinkomsten uit Nederland slechts € 44.000 bedragen. Het Nederlandse volk heeft dus niet veel over voor dit soort quasikunst, dit in tegenstelling tot de overheid en andere subsidieverstrekkers.

Lijkauto voor de Willibrorduskerk


Kist met vergane ideeën in de kerk


Bewieroking van de kistMisdienarettes met ‘priester’ in de kerk


Stukje uit het liturgieboekje


Uitreiken van de ‘communie’

Gebed
Het is dieptriest dat dit Godshuis op deze manier ontwijd wordt en iedereen wordt opgeroepen om het gebed voor eerherstel te bidden (wat wij ook gedaan hebben tijdens de voorstelling staand voor de Willibrorduskerk):

Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik bemin U.
Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen. 

Allerheiligste Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik offer U op het kostbaar Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid van Jezus Christus, onze Heer, tegenwoordig in alle heilige tabernakels van de wereld, tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheden, waardoor Hij beledigd wordt.

Geen opmerkingen: