maandag 3 februari 2014

"Kinderen zijn van de ouders en niet van de staat."

De problemen die in Nederland spelen met de seksuele voorlichting op scholen door 'Dr. Corrie' en vergelijkbare programma's, spelen evenzeer in andere landen, waaronder Duitsland. Het blijkt eens te meer dat er een machtige druk is vanuit Europa om alle Eurolanden te dwingen om de kinderen te indoctrineren met haar geperverteerde seksuele ideeën en meningen. Het Estrella rapport, dat vrije abortus, voorbehoedsmiddelen en seksuele voorlichting voor kinderen eist van alle Eurolanden, is weliswaar afgewezen. Maar de druk vanuit Europa blijft.
Het bundesland Baden Württemberg wil middels een onderwijsplan ouders dwingen om hun kinderen te laten deelnemen aan lessen waarin de kinderen geïndoctrineerd worden met de ideeën die de staat heeft met betrekking tot seksuele voorlichting. Een ouderpaar, Natalie en Hans Christian Fromm, hebben hiertegen actie ondernomen, omdat ze hun kinderen willen beschermen tegen verkeerde invloeden. Ze hebben 190.000 handtekeningen verzameld en afgelopen zondag een demonstratie in Stuttgart georganiseerd. De demonstratie werd door duizenden bezorgde ouders bijgewoond en is een voorbeeld voor alle andere bundesländer en Eurolanden. De boodschap die de demonstratie wil overbrengen werd duidelijk verwoord door Mathias von Gersdorf van TFP Duitsland: "Kinderen zijn van de ouders en niet van de staat."
Meer hierover in dit artikel: "Demo gegen „Bildungsplan 2015“: Natalie und Hans Christian Fromm haben am 1. Februar 2014 in Stuttgart Geschichte geschrieben"
En onderstaand video's met beelden van de demonstratie:Onderstaand twee artikelen op dit blog over Dr. Corrie:
Protestactie tegen SchoolTV
Seksuele staatsopvoeding

Geen opmerkingen: