woensdag 20 november 2013

Uitnodiging voor bijeenkomst 29 november

Na de zeer geslaagde bijeenkomst in Nijmegen afgelopen weekend ontvangt u nu een uitnodiging voor een lezing over wat er misgegaan is in de huidige economische crisis? Wat zijn hier de historische wortels van? Wat kunnen de Middeleeuwen ons leren als het gaat om de principes achter een katholieke, organische economie – en hoe kunnen deze principes ons vandaag helpen om uit onze crisis te komen?

Op 29 november komt de Amerikaan John Horvat II naar Amsterdam voor de presentatie van zijn boek 'Return to Order: From A Frenzied Economy to An Organic Christian Society – Where We’ve Been, How We Got Here, and Where We Need toGo'. (‘Terugkeer tot orde: Van een dolgedraaide economie naar een organische christelijke samenleving–- Waar we vandaan komen, hoe we hier gekomen zijn en waar we naartoe moeten gaan.’)

In dit boek zet hij uiteen wat er mis is gegaan in de huidige crisis en hoe deze situatie door de eeuwen heen tot stand is gekomen. Tevens zal hij ons de richting wijzen, in welke volgens zijn analyse de oplossing moet worden gezocht.

Voor meer informatie over het boek: www.returntoorder.org


Het programma is als volgt:
17.30 uur Diner (optioneel)
19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Lezing
21.00 uur Vragen en discussie
21.30 uur Borrel
22.30 uur Einde

De locatie van de lezing is de pastorie van de Sint-Agneskerk te Amsterdam. Het diner in een nabijgelegen restaurant is optioneel en voor eigen rekening. Hierbij is er gelegenheid om alvast met de schrijver kennis te maken.

De lezing zal in het Engels worden gehouden. Bij voldoende belangstelling kan er gezorgd worden voor een Nederlandse vertaling.

S.v.p. van tevoren aanmelden per e-mail (hbos@federation-pro-europa-christiana.org) en daarbij aangeven of u al of niet aan het diner wilt deelnemen. Dit in verband met de reservering bij het restaurant.

We hopen velen van u te ontmoeten bij deze boeiende lezing.

Geen opmerkingen: