dinsdag 28 februari 2012

Kardinaal Eijk stelt voorwaarden

"Kardinaal Eijk stelt voorwaarden aan pastoor en pastoraal werker parochie St. Jan de Doper

Onder voorwaarden is kardinaal Eijk bereid om af te zien van zijn besluit van 16 januari jl. om de kerkelijke zending van pastoraal werker T. van der Meulen (parochie Sint Jan de Doper) in te trekken. Eveneens is hij onder voorwaarden bereid om af te zien van het berispen van pastoor Griffioen van diezelfde parochie. Dat is per brief aan hen en aan het parochiebestuur meegedeeld. 

Aan pastoraal werker Van der Meulen stelt kardinaal Eijk de volgende voorwaarde:  De heer Van der Meulen moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één week, een verklaring publiceren op de website van de parochie St. Jan de Doper. Daarin dient hij expliciet te verklaren dat het hem oprecht spijt dat hij meerdere, voor de viering van de H. Eucharistie geldende, liturgische voorschriften (zoals vastgelegd in het Wetboek van Canoniek Recht uit 1983 en de Instructie Redemptionis sacramentum uit 2004) heeft geschonden en daarmee ergernis heeft gegeven en de liturgische orde van de Kerk ernstig heeft verstoord; dat hij belooft om voortaan alle voor de viering van de H. Eucharistie geldende liturgische voorschriften nauwkeurig in acht te nemen.....Lees hier verder"

Geen opmerkingen: