maandag 14 oktober 2013

Bijeenkomst Ver. v. Latijnse Liturgie over handcommunie

Zaterdag 26 oktober 2013

11.00 uur - Volledig Latijnse H. Mis in de St. Willibrorduskerk, Utrecht. Zang: St. Willibrorduskoor

12.30 uur - Lunch in het Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht.

13.30 uur - Opening door de voorzitter, gevolgd door de aanbieding van het eerste exemplaar van Geschrift 14 (Martin Lugmayr, De handcommunie. Een historisch-dogmatisch onderzoek) aan de H.E.H. Mennen, die daarover vervolgens een inleiding zal houden. Na de inleiding is er gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren.

15.30 uur - Vespers in de St. Willibrorduskerk, gezongen door een schola o.l.v. Arnoud Heerings

Iedereen is welkom, ook niet-leden.
Wel graag vooraf aanmelden via: secretariaat@latijnseliturgie.nl

De uitnodiging is ook te downloaden vanaf de website van de vereniging, klik hier.

Geen opmerkingen: