zondag 1 september 2013

De echte stoorzender

Pastoor Mennen

Michael Voris is de anchorman van MilitantChurch.tv. Dat is een Amerikaans webprogramma waarin allerlei katholiek catechesemateriaal wordt aangeboden en waarin Michael Voris zelf in zijn regelmatige commentaar, de Vortex, opkomt voor het zuivere katholicisme. Hij is in dit commentaar zeer duidelijk. Hij spreekt regelmatig over de “Amerikaans patriottische kerk”. Hij bedoelt daarmee die kerk en die kerkleiders die hun oor meer laten hangen naar de maatschappelijk gangbare opvattingen dan naar de echte leer van de Kerk. Ze nemen geen afstand van de kerkelijke standpunten maar zwijgen “bedachtzaam” als het over concrete zaken gaat waarbij je politici of de publieke opinie tegen de haren in zou strijken. Hij zegt: deze kerkleiders doen vrijwillig hetzelfde als wat de chinees patriottische kerk gedwongen doet. Daarnaast spreekt hij over de “church of nice” (de kerk van de leuke dingen). Dat is dat gedeelte van de Kerk dat de eisen van het evangelie die in onze tijd niet zo gemakkelijk liggen, niet wil horen en er liever niet over spreekt. Dat zijn de kerkleiders die het de mensen nooit moeilijk willen maken en hen zeker niet voor het hoofd willen stoten. Ze zwijgen of zijn zeer omzichtig (ze noemen dat genuanceerd) als het gaat over zaken als echtscheiding, communie voor gescheiden hertrouwden, over euthanasie, over abortus en homoseksualiteit. Aan de “church of nice” kun je je geen buil vallen. Haar bisschoppen kunnen op applaus in de media rekenen. Het “scandalum” van het kruis en van het evangelie wordt deskundig en genuanceerd van zijn scherpe kantjes ontdaan.

Zo konden we een tijdje geleden lezen dat aartsbisschop Leonard, de primaat van België, in een interview met Le Soir gezegd heeft dat homoseksuelen celibatair door het leven dienen te gaan en dat het homohuwelijk iets is wat in zich niet kan. Dit zijn de gewone, duidelijke katholieke standpunten. Je maakt je daarmee bij grote groepen in de huidige samenleving niet populair maar voor echte herders van de kudde is het geen optie dan maar te zwijgen. Toch had dat gemoeten van Mgr. Bonny, de bisschop van Antwerpen. De aartsbisschop is een stoorzender. Hij zou de Paasvreugde verstoord hebben. Wat voor Paasvreugde?, vraag ik me dan af. Is dat een goedkope church-of-nice-paasvreugde waaruit het kruis grotendeels geëlimineerd is? Daar lijkt het wel op. Ik heb in het evangelie nooit gemerkt dat Jezus zweeg omdat hij anders de rust zou verstoren of de mensen tegen de haren in zou instrijken. Het argument van bisschop Bonny snijdt trouwens geen hout. Hij stelt dat in de Kerk op sommige vragen een genuanceerd en menselijk antwoord gevonden moet worden. Alsof mgr. Leonard niet genuanceerd was.

De werkelijke stoorzender lijkt me eerder de bisschop van Antwerpen te zijn die zijn aartsbisschop publiek afvalt (wat op zich al merkwaardig is) en dat nog op een punt waarop deze evident genuanceerd de katholieke leer uitdraagt en daarmee suggereert (natuurlijk in termen waarin men hem nooit kan vangen) dat er een andere katholieke opvatting op dit punt zou bestaan.


31 mei Maria Visitatie 2013
de 44ste verjaardag van mijn priesterwijding

Geen opmerkingen: