dinsdag 2 juli 2013

Pastoor weigert: ‘Euthanasielied’

Volgens berichten in de Vlaamse pers heeft Pastoor Paul Nuyens (78) een lied van Yevgueni geweigerd, omdat het lied euthanasie promoot. Goed zo ! Wel jammer dat deze pastoor tegelijk heeft gezegd: "Ik ben geen tegenstander van euthanasie. Maar om er nu reclame voor te gaan maken in mijn kerk, dat is niet gepast." Dat doet afbreuk aan zijn goede besluit om dit lied niet te laten zingen tijdens de uitvaart. Zie hier voor het krantebericht.