zaterdag 1 juni 2013

Over Pater Jan Koopman
Pater Jan Koopman overleden 20 mei 1997, was de oprichter van de Stichting voor Recht Zonder Onderscheid (STIREZO ).

Pater J. Koopman, die tijdens de tweede wereldoorlog deel uitmaakte van het ondergronds verzet, was een strijder, voor niets en niemand bang. Vanaf 1968 tot 1973 was hij een gedreven missionaris te Brazilië.

Van daaruit voelde hij een nieuwe roeping. Om te strijden voor de bescherming van het leven. Is in overleg getreden met zijn bisschop aldaar, en met zijn overste van de Paters van het Heilig Sacrament in Nederland. En is akkoord gegaan.

Pater Koopman heeft in 1973 de Stichting voor Recht Zonder Onderscheid opgericht. Stirezo is het tegen over gestelde van Stimezo wat Stichting Medische Zwangerschap Afbreking betekend.

Pater Koopman dwong respect af voor het door GOD gegeven leven. In zijn sterke gedrevenheid, kon hij soms heel fel en ongenuanceerd zijn in zijn uitspraken. Pater Koopman had zowel fanatieke aanhangers als felle tegenstanders.

Uitspraken van pater Koopman:
  • “De hemel pikt het niet meer; binnen twee jaar is die barbaarse abortuswet weg.”
  • “We zullen gloeiende kolen op de hoofden van de politici stapelen.”
Acties van pater Koopman:
  • Als een verklede magere pias zat hij in zijn wapperende toog in 1978 enkele dagen ter ere Gods op water en brood in een hoogwerker in Amsterdam; foto's ervan gingen de wereld over.
  • Op de feestdag van Onnozele Kinderen, wanneer de r.-k. kerk in de kerstweek de kindermoord in Bethlehem door koning Herodes gedenkt, luidde hij eens illegaal de klokken van de Groninger Martinitoren.
  • In het gezelschap van een groot Mariabeeld verscheen de pater dertien jaar lang elke tweede dinsdag van de maand op het Binnenhof om te protesteren tegen abortus en euthanasie. Nooit liet hij verstek gaan. Bij veertien graden onder nul stond hij gewoon op kranten.
  • In 1974 begon hij met zijn demonstraties voor de deur van Bloemenhove en andere abortusklinieken.
  • In 1976, kreeg Koopman samen met anderen twintigduizend mensen op de been voor een mars in Den Haag. Een petitie met 700 duizend handtekeningen 'voor de bescherming van het menselijk leven', resultaat van een landelijke actie, werd aangeboden aan de regering.
  • Al enkele dagen staat hij samen met een aantal sympathisanten voor de kliniek te posten. Deze vrijdagmiddag wordt de actie echter verstoord door een tegenactie van feministen en links-radicalen. Beseffend dat ze in de minderheid zijn maken Koopmans sympathisanten zich op voor vertrek. De pater daarentegen weet van geen wijken en begint op een kistje de groep toe te spreken. Hij neemt haar het pro-abortusstandpunt niet kwalijk; dat komt namelijk voort uit onwetendheid. De werkelijke schuldigen zijn volgens de pater de media, omdat die het vermoorden van duizenden kinderen zouden verbloemen. Tot slot spreekt hij de zegen uit over de onwillige kudde en vertrekt.