zaterdag 9 maart 2013

De naam priester niet waard

Pastor Valkering heeft in de Telegraaf een open brief geschreven aan kardinaal Eijk. Hij zegt hierin onder andere: "Wat de Rooms-katholieke kerk en onze wereld vanuit mijn Nederlandse perspectief mijns inziens vooral nodig hebben is een paus die de inhoud van de kerkelijke seksuele moraal op zo'n wijze opnieuw formuleert en aan de orde weet te stellen dat de spirituele en relationele groei en bloei en het geluk van mensen, inclusief die van de kerkelijke ambtsdragers zelf, alsmede hun vrijheid om op gepaste wijze over hun eigen seksuele beleving in dit verband te spreken, erdoor bevorderd wordt en niet afgeknepen, een paus die werkt aan een kerk waarin men minder hoog van de toren blaast wat betreft de seksuele moraal en waarvan de ambtsdragers van hoog tot laag bescheidener en nederiger tussen hun medemensen durven te staan die allemaal in liefde en lust zo goed mogelijk willen leven, maar daar lang niet altijd in slagen. Ik bid dat de Heilige Geest hem aan u en uw collega's aan mag wijzen."
Een nieuwe paus moet volgens deze man de kerkelijke seksuele moraal opnieuw formuleren, daarmee wordt bedoeld de kerkelijke seksuele moraal veranderen. Maar dat kan niet, omdat de Kerk de waarheid en de natuurwet niet kan veranderen, gelukkig bewaart de Heilige Geest haar daarvoor. Verder vindt hij dat de Kerk mensen die in liefde en lust willen leven met rust moet laten, maar mensen die hun lust uitleven, zonder bekering en vragen om vergeving (lees: Biechten), gaan voor eeuwig naar de verdoemenis. Lust en begeerlijkheid zijn een gevolg van de zonde en het uitleven daarvan leidt tot allerlei zonde, zoals zelfbevrediging, overspel, homoseksualiteit en prostitutie. De Kerk zou pas echt liefdeloos zijn wanneer ze mensen op dit punt rustig hun gang laat gaan, zodat ze van een leven in lust en begeerlijkheid overgaan in de vlammen van de hel.
Dit soort priesters zijn de naam priester niet waardig, maar zijn wolven in schaapskleren. Ik hoop en bidt dat de nieuwe paus elke bisschop die dit soort priesters niet aanpakt de wacht aanzegt en zo nodig schorst.