donderdag 15 november 2012

Paus Stoop I krijgt zijn zin niet

De 83-jarige Jan Stoop is boos omdat de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Bilthoven op last van kardinaal Eijk tijdens Pasen van het komende jaar dicht moet zijn, tenminste als er dan geen priester beschikbaar is. Dit werd gemeld in de Trouw van vandaag. De priester van deze parochie is gehoorzaam aan wat de kardinaal vraagt, waarop Stoop reageert: "Deze vorm van gehoorzaamheid lijkt me te veel op kadaverdiscipline. Ik ben oud genoeg om die vorm uit een donker oorlogsverleden te kennen." Gehoorzamen aan degene die boven je gesteld is dat is blijkbaar automatisch te vergelijken met de kadaverdiscipline van de Nazi’s. Da’s erg goedkope kritiek van iemand die zijn zin niet krijgt en daarom maar zijn toevlucht zoekt in dit soort grote woorden. De aartsbisschop beschermd de gewone gelovigen tegen dit soort omhooggevallen figuren als ‘Paus’ Stoop, die menen dat zij zelf het hoogste gezag vormen.

De kern van de eucharistie bij Pasen zijn niet die al dan niet mooie woorden van dit soort leken, en ook niet het ontvangen van de communie door de gelovigen, maar is de onbloedige tegenwoordigstelling van het Kruisoffer. De eerste twee punten (mooie woorden en ontvangen van de communie) kunnen ook zonder priester. Maar het Offer tegenwoordigstellen is aan de priester voorbehouden. Dat is geen discriminatie, zoals het ook geen discriminatie is dat alleen vrouwen kinderen kunnen krijgen. Het is eigen aan het ambt van priester.

Gelukkig is Stoop oud (83), en kunnen wij gerust zijn dat hij en meer van dit soort figuren straks niet meer in de kerk zitten, omdat ze in een bejaardenhuis zitten of zijn gaan hemelen. Heel vaak zijn het de oudjes (60+) die het herstel van de kerk willen tegenhouden en die terug willen naar vroeger, naar de sixties waarin alles kon en mocht. Een deel van de jongeren ziet waar dat toe geleid heeft, echtscheidingen, kindermisbruik, wanorde en asociaal gedrag, en is blij met het herstel dat onder andere kardinaal Eijk inzet.