zaterdag 28 april 2018

De Laatste Tijden (7)


Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943, blz. 196
Uitg. St. Maria Valtorta
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

30 juli 1943
Jezus zegt:
“En nu, na de zwarte mozaïeksteentjes en de violette, de gouden steentjes van het mozaïek van Jesaja.

De Heer zegt: 'Wel, Ik zal een steen leggen als fundament voor Sion, een uitgelezen hoeksteen, kostbaar, gebaseerd op de fundamenten; moge wie gelooft geen haast hebben'.
'Wie voortgaat in gerechtigheid en de waarheid zegt, wie de winst van de laster versmaadt en zich niet laat omkopen, wie zijn oren dichtstopt om niet te horen praten over bloed en de ogen sluit om het kwaad niet te zien, zal wonen in de verheven plaats, de vestingen op de rotsen zullen zijn hoge woonplaats zijn'.

'Richt de blik op Sion, je ogen zullen Jeruzalem zien, de woonplaats van overvloed, de tent die nooit wordt verplaatst, waarvan de tenthaken niet zullen worden uitgerukt en geen enkel van zijn koorden gebroken zal worden'.
'Na dronken te zijn gemaakt in de hemelen, zal Mijn zwaard neerkomen op het volk dat door Mij, uit gerechtigheid, tot omkomen is veroordeeld'... de duivels zullen hen ontmoeten (in de verwoeste aarde) etc. etc.
'Zoekt met ijver in het boek van de Heer en leest: niet een van deze dingen ontbreekt, en het een is niet zonder het ander, want wat uit mijn mond komt is door hem verordend en Zijn geest vergadert de dingen”(Jesaja 33-35)

De uitgelezen steen, een hoeksteen en een kostbare steen, met een stevige en veilige basis waarop het eeuwige Sion ontstaat, is Mijn Kerk en de Moraal die voortkomt uit Mijn Wet, waarvan de Kerk leerstoel is. Het is tevergeefs om te proberen haar te vervangen door een andere wet. Geen enkele wet is zo veilig en rechtvaardig als deze, omdat deze is gedicteerd door de goddelijke Geest.
Maar ook in de harten leg Ik een hoeksteen, waarop jullie geestelijke en individuele Sion moet worden gebaseerd, en vanwaar jullie geest zich moet werpen naar de opstijging die hem tot Mij brengt, in het bovennatuurlijke Rijk, waarvoor Ik jullie heb geschapen en dat voor jullie niet is gesloten tot het moment van de dood, maar dat altijd zijn deuren van licht voor jullie geopend heeft.
Zalig zij die in de geest weten te leven. Hun aardse leven is een voorproefje van de liefdevolle gelukzaligheid met Mij. Zij zijn degenen die vooruit gaan in de Gerechtigheid en Waarheid, die niet de slechte rijkdommen zoeken, verworven door fraude en woeker, door bedrog en laster, het zijn degenen die niet naar wraak dorsten en niet hongeren naar de ondeugd, zuiver van gedachte, van hart en handen.
Voor hen zijn de woonplaatsen van het Rijk van Mijn Vader gereserveerd, en te beginnen in dit leven zijn zij omgeven door de genade van de Heer als door een vesting op de rotsen. Het zijn de 'veiligen'. Alleen hun wil, als die wordt verdorven, kan deze zekerheid verbreken, die als hoeksteen de Wil van God heeft en hun wil, het Woord van God en hun gehoorzaamheid jegens de Wet.
Het Jeruzalem waarover Jesaja spreekt is hierbeneden Mijn Kerk, wachtkamer van het hemelse Jeruzalem. In haar is overvloed, niet van menselijke rijkdommen, maar goddelijke schatten van Vergeving en Kennis, zoals in het hemelse Jeruzalem goddelijke schatten zijn van gelukzaligheid.
Geen enkele menselijke kracht zal Mijn Kerk als een wervelwind kunnen verwoesten, zover dat zij wordt verdelgd. Ik zal met haar zijn door er paal en perk aan te stellen. Als het uur komt waarin de aarde zal ophouden te bestaan, zal Mijn Kerk door de engelen naar de Hemel worden overgebracht, Mijn Kerk die niet te gronde kan gaan, omdat ze bevestigd is door het Bloed van een God en Zijn heiligen.
Een volk, zegt Jesaja, zal worden geslagen door het zwaard van de Gerechtigheid. Maar er zullen er veel meer zijn, want de wereld heeft ontucht gepleegd met de duivel in veel van haar delen.
En ook anderen staan op het punt te zondigen, ondanks alles wat Ik heb gedaan om ze op de weg van het Leven te houden. Bidden, bidden, veel bidden om nieuwe veroordelingen te verhinderen, veroorzaak door nieuwe ontucht.
De duivels... oh! de duivels zijn reeds daar waar Ik zal straffen. Het zijn de duivels, als heren geïnstalleerd in de harten, die de naties de dood brengen. En er zijn volkeren waarin weinig harten niet de verblijfplaats van de duivels zijn: legioenen en legioenen duivels bewegen, als marionetten, hele naties. En hoe kan Ik dáár heersen waar de harten zich tot verblijfplaats van de zonen van Lucifer hebben gemaakt?
Het profetische woord heeft nog andere toepassingen, maar Ik heb het je willen laten zien met verwijzingen naar het uur waarin jullie leven (2e W.O.). En ik vertel je niet méér om je niet nog moedelozer te maken.
Bid. Je God zal de deur voor je openen, voordat je de ergste schrik ervaart. Ga voorlopig het verblijf van Zijn Hart binnen en geef Mij je liefde om de gerechtigheid te bedaren. Waarlijk Ik zeg je, dat sterven uit liefde de meest bloedige dood is, want men lijdt niet alleen van een enkel ding, maar aan de dingen van geheel de schepping. Men lijdt voor de belangen van God en de naaste. Dat is de dood van je Jezus, maar weet dat het woord dat Mijn dood het beste beschrijft niet is: geseling, marteling of kruis, maar liefde.
Het is de Liefde die de Zoon van God heeft geofferd. De Liefde voor jullie. Laat het de liefde zijn die de nieuwe verlossers offert”

Geen opmerkingen: