zondag 17 september 2017

Darwinisme

Maria Valtorta, 20 december 1943
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

Jezus zegt:
“Een van de punten waarin jullie hoogmoed in de fout gaat – wat bovenal jullie hoogmoed vernedert door jullie een afstamming te geven die jullie, als je wat minder verleid was door hoogmoed, zouden verwerpen als vernederend – is de theorie van Darwin.
Om God niet aan te nemen, Die in Zijn macht het universum uit het niets kon hebben geschapen en de mens uit de reeds geschapen klei, nemen jullie als vaderschap aan dat van een beest.
Begrijpen jullie niet dat jullie jezelf verlaagt, want, denkt na, zal een beest, hoe perfect, geselecteerd, verbeterd en geperfectioneerd in vorm en instinct het ook moge zijn, en zo je wilt ook in de mentale vorming, niet altijd een beest zijn? Begrijpen jullie dat niet? Dat getuigt in ongunstige zin, voor wat jullie trots betreft, van pseudo-supermensen.

Als jullie het echter niet begrijpen, Ik zal niet degene zijn die woorden verspilt om jullie je ervan bewust te maken en overtuigd van de dwaling. Ik vraag jullie alleen één ding, wat jullie jezelf nooit hebt afgevraagd, met zovelen als jullie zijn. En als jullie Mij niet kunnen antwoorden met feiten, zal Ik niet langer deze vernederende theorie van jullie bestrijden.
Als de mens afstamt van de aap, die door progressieve evolutie een mens is geworden, hoe kan het dan dat  jullie in zoveel jaren, waarin jullie deze theorie verdedigen, er nooit in geslaagd bent, zelfs niet met de geperfectioneerde instrumenten van nu, van een aap een mens te maken? Jullie zouden van een koppel intelligente apen de meest intelligente kinderen hebben kunnen nemen, en dan de meest intelligente daarvan, enz. Jullie zouden dan nu veel generaties geselecteerde, onderrichte, door de geduldigste, hardnekkigste en scherpzinnigste wetenschappelijke methodes verzorgde apen hebben. Maar jullie zouden nog steeds apen hebben. En áls er een verandering zou plaatshebben, zou het deze zijn: dat de dieren fysiek minder sterk dan de vorige zouden zijn en moreel meer gedegenereerd, want met al jullie methoden en instrumenten zouden jullie die perfectie van de aap hebben vernietigd, die Mijn Vader voor deze viervoeters heeft geschapen.
Nog een vraag. Als de mens van de aap afstamt, waarom wordt de mens dan nu, zelfs met inentingen en weerzinwekkende kruisingen, niet weer een aap? Jullie zouden ertoe in staat zijn deze verschrikkingen ook te proberen, als jullie wisten dat het zou resulteren in een goedkeurende bekrachtiging van jullie theorie. Jullie doen het echter niet, omdat jullie weten dat jullie er niet in zouden slagen van een mens een aap te maken. Jullie zouden hem veranderen in een lelijk mensenkind, een gedegenereerde, misschien een misdadiger. Maar nooit een echte aap. Jullie proberen het niet, omdat jullie bij voorbaat weten dat jullie een zeer slecht resultaat zouden behalen en jullie reputatie daaruit geruïneerd tevoorschijn zou komen.
Daarom doen jullie het niet. Om geen andere reden. Want jullie voelen geen enkele wroeging noch afschuw over het vernederen van een mens tot het niveau van een beest, om één van jullie theorieën te bevestigen. Jullie zijn daartoe in staat en tot nog veel meer. Jullie zijn al beesten, want jullie ontkennen God en doden de geest die jullie van de dieren onderscheidt.
Jullie wetenschap vervult Mij met afschuw. Jullie vernederen het intellect, en als dwazen beseffen jullie zelfs niet dat jullie het degraderen. In waarheid zeg Ik jullie, dat veel primitieven meer mens zijn dan jullie.”

Geen opmerkingen: